Deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst (“Overeenkomst”) is een legaal bindende en geldige Overeenkomst tussen u (“u” en “uw”) Napster Music Inc. en of Napster Luxembourg S.à r.l. (als u in Europa woonachtig bent), Napster do Brasil Licenciamento de Música Ltda. (als u in Brazilië woonachtig bent), Napster K.K. (als u in Japan woonachtig bent) of Rhapsody International Inc. (als u ergens anders woonachtig bent) (samen, en met hun gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, en rechthebbenden, “Napster”, “onze”, “ons”, of “wij”). Napster biedt talloze producten en diensten, waaronder mobiele applicaties en op webbasis voor elektronische verspreiding, downloaden en het streamen van muziekcontent (samen de “Diensten”). Deze Overeenkomst beheert uw rechten en plichten met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot alle Diensten.

In sommige situaties maken wij de Diensten beschikbaar door partners, waaronder mobiele providers, apparaatfabrikanten, app stores, en anderen (“Partners”). Als u geabonneerd bent op of toegang heeft verkregen tot de Diensten door middel van één van onze Partners, is deze Overeenkomst in aanvulling tot enige andere overeenkomst die u kunt hebben met die Partner, en Napster kan de Diensten aan u aanbieden namens deze Partner. Deze Overeenkomst is in toepassing onafhankelijk van of uw factureringsrelatie direct met Napster of met een Partner is.
Houd er rekening mee dat speciale voorwaarden van toepassing kunnen zijn afhankelijk van het grondgebied van waar u woont of bent wanneer u verbinding maakt met of de Diensten gebruikt, of de Partner door middel van welke u verbinding maakt met de Diensten. Deze speciale voorwaarden, welke af kunnen wijken van de algemeen geldende voorwaarden in deze Overeenkomst, kunnen worden gevonden aan het einde van dit Document in Sectie 13.

In sommige situaties maken wij de Diensten beschikbaar door partners, waaronder mobiele providers, apparaatfabrikanten, app stores, en anderen (“Partners”). Als u geabonneerd bent op of toegang heeft verkregen tot de Diensten door middel van één van onze Partners, is deze Overeenkomst in aanvulling tot enige andere overeenkomst die u kunt hebben met die Partner, en Napster kan de Diensten aan u aanbieden namens deze Partner. Deze Overeenkomst is in toepassing onafhankelijk van of uw factureringsrelatie direct met Napster of met een Partner is.

Houd er rekening mee dat speciale voorwaarden van toepassing kunnen zijn afhankelijk van het grondgebied van waar u woont of bent wanneer u verbinding maakt met of de Diensten gebruikt, of de Partner door middel van welke u verbinding maakt met de Diensten. Deze speciale voorwaarden, welke af kunnen wijken van de algemeen geldende voorwaarden in deze Overeenkomst, kunnen worden gevonden aan het einde van dit Document in Sectie 13.

Deze Overeenkomst is aanvulling op de Napster Privacybeleid en de Napster Gebruikersvoorwaarden , welke beide hierin door verwijzing in zijn opgenomen, en al deze documenten samen vormen één overeenkomst, de voorwaarden van welke bindend en geldig zijn aan u wanneer u deze heeft geaccepteerd. In het geval van enig conflict of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en het Privacybeleid of de Napster Gebruikersvoorwaarden zullen de bepalingen in deze Overeenkomst bepalend zijn, gevolgd door de bepalingen in de Gebruikersvoorwaarden, daarna de bepalingen in het Privacybeleid.

Door verbinding te maken met en de Diensten te gebruiken, of door uw nadrukkelijke toestemming wanneer daarom wordt gevraagd, accepteert u deze Overeenkomst en erkent u en gaat u ermee akkoord deze te hebben gelezen, deze te begrijpen, en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan voorwaarden. U zegt dat u een inwoner bent van een rechtsgebied waar de Diensten beschikbaar zijn, en dat u de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan (zie hieronder de vereisten voor de Minimumleeftijd).

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, MAAK DAN GEEN VERBINDING MET DE DIENSTEN EN GEBRUIK DEZE NIET.

Verbinding maken met en het gebruik van de Diensten

 1. Vereisten voor toegang

  Sommigen Diensten van Napster vereisen een abonnement en periodieke betaling voor een bepaalde periode van tijd (b.v. een week, een maand, of een jaar) om toegang tot de Diensten te behouden. Andere Diensten vereisen mogelijk éénmalige betalingen om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies. Andere Diensten vragen geen vorm van betaling van u. De beschikbare functies zijn afhankelijk van de Dienst in kwestie of het niveau van de Dienst die u gebruik, en dit zal aan u vermeld worden als deel van het aanmeldingsproces of de introductieservice, of het zal ingebouwd zijn in de software waarmee u toegang verkrijgt tot de Diensten. U mag zich aanmelden voor de Diensten door één van onze Partners, in welk geval het mogelijk is dat u onderworpen bent aan een aanvullende overeenkomst met deze Partner, en het is mogelijk dat u betalingen (waaronder betalingen voor de Diensten) direct aan de Partner overmaakt. Veel functies van de Diensten vereisen toegang tot het internet, en de kosten gerelateerd aan deze verbinding zijn uw verantwoordelijkheid. U mag de Diensten alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 2. Registratie en uw account

  Sommige Diensten vereisen dat u een Napster account verkrijgt door het voltooien van een registratieproces op onze website of op één van onze mobiele applicaties. Als u persoonlijke informatie aan ons verstrekt gedurende het registratieproces die ofwel vereist was ofwel optioneel, moet deze informatie oprecht, accuraat, actueel en compleet zijn. U mag uw accountinformatie te allen tijde veranderen, waaronder uw betaalmethode, en u bent verplicht deze bij te werken als deze verandert. De Napster Privacy Policy beheert alle informatie die u aan ons verstrekt, hetzij tijdens het registratieproces of tijdens uw toegang tot and gebruik van de Diensten als u een betaalmethode aan ons verstrekt, zoals een credit card, moet u bevoegd zijn deze te gebruiken.

  Als wij uw account schorsen of beëindigen, mag u geen andere aanmaken zonder onze toestemming. Alleen u bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw inlogcode en voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw account. Als uw accounts sub-accounts onder zich heeft (zoals voor het familieabonnement), bent u verantwoordelijk voor de betalingen en het voldoen aan deze Overeenkomst voor alle sub-accounts gerelateerd aan uw account, onafhankelijk van wie daadwerkelijk de sub-account gebruikt. Als u van mening bent dat iemand uw account zonder uw toestemming heeft gebruikt, moet u Napster hiervan op de hoogte stellen en een nieuw wachtwoord aanmaken.

 3. Minimumleeftijd

  U moet tenminste 18 jaar oud zijn of meerderjarig in het grondgebied waar u woonachtig bent (welke dan ook maar hoger is) (“Meerderjarigheid”) om deze Overeenkomst te accepteren en een account de creëren zonder voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd (“Ouderlijke Toestemming”), en tenminste 13 jaar oud (of de wettelijke minimumleeftijd om contracten aan te gaan met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger in het grondgebied waar u woonachtig bent, welke dan ook maar hoger is) (“Minimumleeftijd”) om deze Overeenkomst te accepteren en een account te creëren met Ouderlijke Toestemming. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een afhankelijk persoon welke ouder is dan de Minimumleeftijd maar jonger dan Meerderjarig, en daardoor niet oud genoeg om deze Overeenkomst te accepteren en een account te creëren, mag u de voorwaarden in deze Overeenkomst accepteren en een account creëren namens uw afhankelijke persoon. In dat geval gaat u akkoord ermee dat u verantwoordelijk bent voor de acties van uw afhankelijk persoon, de kosten gerelateerd aan het gebruik van de afhankelijke van de Diensten, en het zich houden aan deze Overeenkomst van uw afhankelijke. U GAAT ERMEE AKKOORD OM STAPPEN TE ONDERNEMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DEZE OVEREENKOMST NAGELEEFD WORDT EN ZAL NAPSTER, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, EN HAAR PARTNERS SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN VAN ELKE VORM VAN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST.

 4. Uw profiel

  Wanneer u zich registreert voor de Diensten, wordt aan u een gebruikersprofiel toegekend, welke u mag gebruiken om uw favoriete muziek te organiseren, nieuwe muziek te ontdekken, en te interageren met andere gebruikers. Bepaalde delen van de Diensten staan meer dan één profiel per account toe. U mag uw profiel aanpassen door een naam, foto, of andere informatie eraan toe te voegen. Afhankelijk van uw privacy instellingen, is het mogelijk dat uw profiel publiek vindbaar en toegankelijk is voor anderen (waaronder mensen die geen gebruik maken van de Diensten), of is het mogelijk dat uw profiel privé is en verborgen voor anderen. Het Napster Privacybeleid bevat meer details over de privacy instellingen voor uw profiel, waaronder de standaardinstellingen, en hoe wij de informatie gebruiken die u aan ons verleent door uw profiel aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om u bewust te zijn van en de privacy instellingen van uw profiel te beheren. Het is ook mogelijk dat u uw Napster profiel aan andere derde sociale netwerken kunt verbinden, en, bijvoorbeeld, informatie van uw Napster profiel kunt plaatsen op deze derde netwerken; de voorwaarden die van toepassing zijn op deze netwerken beheren uw gebruik van deze. U bent verantwoordelijk voor de content op uw profiel and alle informatie die u plaatst op derde sociale netwerken.

 5. Het plaatsen van content door gebruikers

  U alleen bent verantwoordelijk voor alle profiel informatie, gegevens, berichten, afbeeldingen, afspeellijsten, namen van afspeellijsten, links, communicatie, afbeeldingen, bestanden, of andere materialen (gezamenlijk “User Content”) die u maakt, plaatst, of op een andere manier aan de Diensten toevoegt. Het gebruik door Napster van User Content wordt beheerd door het Napster Privacybeleid , en daarin is meer informatie beschikbaar over hoe u kunt bepalen wie de User Content ziet die u plaatst. Napster is niet aansprakelijk naar u voor vorderingen van derden als gevolg van User Content door u op de Diensten geplaatst, en u gaat akkoord om Napster te vrijwaren van zulk soort vorderingen op grond van Sectie 9 hieronder.

  Door User Content te plaatsen, verklaart u dat u de desbetreffende rechten daarvan beheert, en dat het niet in strijd is met rechten betrekking hebben op privacy-, publiciteits-, technische, commerciële beschermings-, of intellectuele eigendomsrechten van enige partij, of welke geldende wet met betrekking tot de contentbescherming, mededingingswetgeving of jeugdbeschermingswetgeving dan ook. Napster is niet aansprakelijk naar u toe voor enige claims van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden voortkomend uit of in gerelateerd aan User Content in welke vorm dan ook die u plaatst, en u gaat akkoord ermee dat u Napster vrijwaart in overeenstemming met de voorwaarden in Sectie 9 hieronder van elk zulk claim gerelateerd aan intellectueel eigendom en/of een derde partij. U verleent Napster een ongelimiteerd, globaal, permanent, royalty-vrij, onherroepelijk, overdraagbare licentie om alle User Content (in haar geheel of in delen) door u geplaatst te gebruiken, aan te passen, te reproduceren, te vertalen, te verwijderen, of te publiceren, een soortgelijke licentie om alle User Content geplaatst en openbaar beschikbaar gemaakt door u te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden, zonder enige verplichting om een betaling aan u of anderen te maken of u tegoed te geven, voor zolang als deze User Content op de Diensten blijft. Napster maakt geen enkele eigendomsclaim op de User Content die u plaatst.

 6. Communityrichtlijnen

  U moet respect hebben voor anderen binnen de gemeenschap van Napster. U gaat ermee akkoord dat u geen User Content zult plaatsen welke in één of meerdere van de volgende categorieën valt: (a) commerciële berichten (inclusief maar niet beperkt tot spam, multilevelmarketing, of ongeautoriseerde reclame); (b) virussen of andere kwaadaardige, schadelijke, hinderlijke, of lastige code die het vermogen van een andere gebruiker om gebruik te maken van de Diensten verstoort; (c) verzoeken voor de logininformatie van andere gebruikers of de toegang tot hun account; (d) content welke beledigend, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, intimiderend, storend, onfatsoenlijk (inclusief maar niet begrenst tot pornografie), frauduleus, misleidend, illegaal, of gewelddadig is; (e) content welke de juiste werking of het uiterlijk van de Diensten of andere diensten van derden zou kunnen deactiveren, overbelasten, of aantasten, zoals een denial of service-aanval of het storen van het laden van een pagina of het streamen of andere functionaliteiten; (f) content die schending van deze Overeenkomst of andere beleidsmaatregelen van Napster vergemakkelijkt of stimuleert; (g) content die een ander persoon nadoet (waaronder artiesten, platenmaatschappijen, of muziekuitgeverijen) of welke is ontworpen om anderen te misleiden over de bron van de informatie; (h) content welke is gerelateerd met pogingen om de software gebruikt om de Diensten aan te bieden te ontcijferen, te decompileren, of te reverse engineeren; (i) content welke enig ander individu aanmoedigt of in staat stelt enig deel van het voorafgaande te doen; of (j) content welke onwettig is, onwettige zaken aanmoedigt, of een deel uitmaakt van iets dat onwettig is (gezamenlijk, de “Verboden Content”).

  Het plaatsen van enig materiaal van welk Napster, naar eigen inzicht, meent dat het Verboden Content of verwerpelijk op enige manier is, kan als gevolg hebben dat deze Verboden Content onmiddellijk wordt verwijderd, alsmede onmiddellijke opschorting, beëindiging, of permanente verwijdering van uw gebruikersaccount en User Content. Napster is niet verantwoordelijk voor enig verlies van persoonlijke gegevens als gevolg van beëindiging of permanente verwijdering van uw account. Als u meer dan twee keer Verboden Content heeft geplaatst, wordt u geacht een recidivist te zijn, en is het mogelijk dat Napster, naar eigen inzicht, uw toegang tot de Diensten permanent blokkeert.

 7. Misbruik

  Napster behoudt het recht om, naar eigen inzicht, de User Content te beoordelen, te bewerken, te beperken, te verwijderen, of op een andere manier goed te keuren, maar Napster heeft geen algemene plicht om preventief User Content te controleren of te verwijderen. Voor zover als Napster de User Content wel controleert of verwijderd, zal niet geacht worden dat dit Napster verantwoordelijk maakt voor noch zich bewust is van welke User Content dan ook. Napster is niet verantwoordelijk voor User Content, noch onderschrijft het enige User Content. Als u van mening bent dat enige User Content ongepast is, meld dan dit misbruik door contact op te nemen met help@napster.com , of door de instructies te volgen die wij mogelijk verstrekken, maar Napster heeft geen enkele verplichting om gemelde User Content te verwijderen.

  Napster gebruikt controleprocedures ontworpen om individuen ervan te beletten om op oneerlijke wijze statistieken of Napsters statistieken met betrekking tot afspelen door middel van de Diensten te beïnvloeden. Napster behoudt het recht om enige en alle statistieken met betrekking tot het oneerlijke, of vermoedelijk oneerlijke afspelen op de Diensten te verwijderen, hetzij voor het verkrijgen van meer royalties hetzij voor het beïnvloeden van statistieken, en behoudt ook het recht om het account verantwoordelijk voor dit oneerlijke afspelen op te schorten of in te trekken.

  Wij mogen, naar eigen inzicht, enige en alle User Content van de Diensten verwijderen, deactiveren, wijzigen en controleren voor welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u of enige andere gebruiker. Schending van welke voorwaarde dan ook van deze Overeenkomst of de Napster Gebruikersovereenkomst , waaronder de voorafgaande beperking van User Content, kan, naar inzicht van Napster, als gevolg hebben dat uw account wordt opgeschort of beëindigd. Napster behoudt enige en alle beschikbare rechten of rechtsmiddelen. In het geval dat u deze voorwaarden schendt, en u bent (of handelt ten behoeve van) een leverancier van content welke in de Diensten verschijnt, kan zo’n schending als gevolg hebben dat de content verwijderd wordt uit de Diensten en royalties gerelateerd aan deze content onthouden worden.

 8. Het gebruik van de Diensten onder het autorijden

  Rijdt altijd alert en in overeenstemming met wegomstandigheden en de geldende verkeersregels. Enig en alle directie interactie met de Diensten (inclusief, maar niet begrenst tot, het zoeken naar content, het selecteren van content om af te spelen, en het interageren met andere gebruikers) is verboden tijdens het rijden. Als u met de Diensten wil interageren onder het rijden, moet u eerst uw voertuig stoppen op een geschikte en legale manier en legale plek. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan alle geldende wetten wanneer u op welke manier dan ook gebruikt maakt van de Diensten tijdens het rijden, en dat uw gebruik van de Diensten op welke manier dan ook tijdens het rijden compleet op eigen risico is. NAPSTER ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, STRAFFENDE, OF GEVOLGSCHADE, LETSEL, OF ELKE ANDERE VORM VAN SCHADE, VERLIES (WAARONDER WINSTVERLIES EN GEGEVENSVERLIES), KOSTEN, UITGAVEN, OF BETALINGEN, OF IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE TIJDENS HET RIJDEN.

Abonnementen, aankopen, probeertermijnen, en betalingen

 1. Abonnementen

  Veel van de Diensten worden aangeboden op de basis van abonnementen. In ruil voor een periodieke betaling van u (de hoeveelheid en in welke valuta wordt bepaald gebaseerd op de specifieke Diensten die u kost alsmede het rechtsgebied waar u woonachtig bent), u heeft toegang tot de Diensten voor welke u een abonnement hebt voor een gedefinieerde periode van tijd (bv. Een week, een maand, of een jaar). Tenzij u ons op de hoogte brengt dat u uw abonnement wilt beëindigen, zal uw abonnement automatisch verlengd worden aan het einde van elke abonnementsperiode voor dezelfde periode van tijd als de voorgaande. Wanneer uw abonnement automatisch verlengd wordt, zal uw betaalmethode (zoals een credit card) de dan geldende kosten voor het abonnement in kwestie in rekening worden gebracht op uw Factuurdatum (zoals gedefinieerd hieronder). Echter, als de kosten voor het abonnement zijn toegenomen, zullen wij u tenminste 30 dagen van tevoren hiervan op de hoogte brengen door middel van een email of een bericht in de applicatie. Uw “Factuurdatum” is de datum waarop wij periodiek geld afnemen van uw voorkeursbetaalmethode (bv. Op een specifieke datum elke maand voor een maandelijks abonnement, en op een specifieke datum per jaar voor een jaarlijks abonnement, etc.). Als uw normale Factuurdatum niet bestaat in een bepaalde datum omdat er minder dan 31 dagen in die maand zijn, zal uw Factuurdatum voor die maand de laatste dag van die maand zijn. Als wij niet in staat zijn om succesvol de abonnementskosten in rekening te brengen (bijvoorbeeld, door een verlopen credit card), zal uw abonnement beëindigd worden vanaf uw Factuurdatum (doch kunt u, natuurlijk, een nieuwe betaalmethode geven en uw abonnement te allen tijde hervatten). Als uw abonnement op de Dienst door middel van een partner in rekening wordt gebracht, zal uw Factuurdatum bepaald worden door het beleid van die Partner.

 2. Non-abonnementsaankopen

  Sommigen van de Diensten maken het mogelijk voor u om individuele aankopen van content of functies te maken, aangeboden als deel van de Diensten of van tegoed dat gebruikt kan worden om content of functies te deblokkeren. Deze aankopen zijn apart en onderscheiden van uw abonnementen, en het is mogelijk dat u geen abonnement nodig hebt om deze aankopen te doen, hoewel het mogelijk is dat u zich moet registeren voor een account met Napster. Deze aankopen kunnen worden gepresenteerd als “in-app aankopen”, waarin de aankoop niet wordt beheerd en verwerkt door Napster, maar door de app store (zoals iTunes of Google Play) door middel van welke u de Napster app hebt verkregen. Napster zal redelijke pogingen doen om, binnen de parameters van de app stores, u ervan bewust te maken van wanneer er non-abonnementskosten bij u in rekening zullen worden gebracht, maar Napster heeft geen verplichting dit te doen en verwerpt hierbij elk zulk soort verplichting. Deze aankopen geven u geen eigendomsrecht op welke content dan ook. Tegoed kan ook toegekend worden aan uw account zonder een aankoop van uw kant, gebaseerd op uw activiteit binnen de Diensten. Gekochte tegoeden zullen worden ingewisseld voor de toegekende tegoeden.

 3. Gratis probeerversies

  Het is mogelijk dat Napster u een gratis proefperiode aanbiedt tijdens welke u de Diensten gratis mag proberen (een “Gratis Probeerversie”). Napster heeft complete controle over de parameters van Gratis Probeerversies, maar deze zullen duidelijk aan u worden gecommuniceerd tijdens de registratie. Uw Gratis Probeerversie mag worden gecombineerd met een andere aanbieding, zoals een gereduceerde prijs voor de eerste één of twee maanden van een abonnement na uw Gratis Probeerversie. Wij behouden het inzicht om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Gratis Probeerversie. Sommige Gratis Probeerversies kunnen worden gebaseerd op de hoeveelheid die u afspeelt in plaats van een periode van tijd.

  Sommige Gratis Probeerversies van Diensten gebaseerd op een abonnement vereisen dat u een betaalmethode aan ons geeft voor het starten van de Gratis Probeerversie. In deze gevallen gaat u ermee akkoord dat als u uw abonnement niet heeft beëindigd voor het einde van uw Gratis Probeerversie, de abonnementskosten in rekening zullen worden gebracht bij uw betaalmethode en zal uw abonnement beginnen op de eerste dag na de afloop van uw Gratis Probeerversie. Als u uw abonnement wel beëindigd voor de afloop van uw Gratis Probeerversie, zal uw Gratis Probeerversie doorgaan tot de bepaalde vervaldatum, maar er zal u niets in rekening worden gebracht. Als uw Gratis Probeerversie het niet van u vereist om een betaalmethode te verlenen, zal u uw toegang tot de Diensten verliezen op de vervaldatum van de proefperiode tenzij u zich registreert voor een abonnement tijdens de Gratis Probeerversie, in welk geval de kosten bij uw betaalmethode in rekening zullen worden gebracht en uw abonnement zal beginnen op de eerste dag na de einddatum van uw Gratis Probeerversie.

 4. Speciale promoties

  Af en toe bieden wij de kans aan om deel te nemen aan prijsvragen, websites, enquêtes, en speciale aanbiedingen (“Speciale Promoties”) door middel van de Diensten. Het is mogelijk dat Speciale Promoties beheerd worden door voorwaarden welke afgescheiden zijn van deze Overeenkomst. Als de bepalingen van de voorwaarden van een Speciale Promotie in tegenstelling zijn tot deze Overeenkomst, zullen die aparte voorwaarden de Speciale Promoties beheren tenzij anders aangegeven.

 5. Het annuleren van uw abonnement

  Als u een abonnement voor de Diensten direct met Napster heeft afgesloten, mag u uw abonnement te allen tijde beëindigen. Instructies hoe dit te doen zijn beschikbaar op onze website en mobiele toepassingen, of u kunt contact opnemen met help@napster.com. Als u uw abonnement beëindigd, heeft u nog steeds toegang tot de Diensten tot het einde van de dan geldende abonnementsperiode voor welke u vooraf heeft betaald (bv. week, maand, of jaar). Op dat moment zal uw abonnement eindigen en zal er u niets meer in rekening worden gebracht. Als u de Diensten gebruikt zonder een abonnement, mag u deze te allen tijde stoppen te gebruiken. Napster zal u geen terugbetaling geven in cash voor welke betalingen dan ook die u heeft gemaakt voor abonnement, tegoeden, of andere aankopen tenzij dit verplicht wordt door de geldende wetgeving.

  Als u door middel van een Partner een abonnement heeft op de Diensten, moet u contact opnemen met de Partner om uw abonnement te beëindigen, omdat het mogelijk is dat die Partner aanvullende voorwaarden heeft die uw beëindiging beheren (bijvoorbeeld, uw toegang tot de Diensten kan verbonden zijn aan uw toegang tot uw telefoonnetwerk zoals geleverd door de Partner).

  Wij zullen uw account in stand houden nadat u uw abonnement heeft beëindigd, zodat u de toegang tot uw informatie behoudt, zoals uw afspeellijsten, en het gebruik van de gratis Diensten die wij aan kunnen bieden. U kunt zich ook later opnieuw abonneren, en uw informatie zal precies zo zijn zoals deze was. U heeft het recht om aan ons te verzoeken alle persoonsgegevens te verwijderen gerelateerd aan uw account. Om zo’n verzoek te maken, neem contact op met help@napster.com.

 6. Beëindiging door Napster

  Wij mogen, naar eigen inzicht, zonder of met voorafgaande kennisgeving, en onafhankelijk van overeenkomsten door middel van welke u toegang verkrijgt tot de Diensten die u mogelijk heeft met één van onze Partners, uw account, gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikersprofiel, of gebruik van de Diensten bevriezen of beëindigen om welke reden dan ook, waaronder, ongelimiteerd, wanneer wij van mening zijn dat u inbreuk heeft gemaakt op de rechten van een ander, waaronder intellectuele eigendomsrechten, of de geschreven teksten of de strekking van deze Overeenkomst, het Napster Privacybeleid , de Napster Gebruikersovereenkomst , de geldende wetgeving (waaronder schending van het auteursrecht) heeft geschonden of hieronder inconsequent heeft gehandeld, of voor welke andere reden dan ook.

  Wij mogen ook, naar eigen inzicht en met of zonder voorafgaande kennisgeving, het voorzien van welke Dienst dan ook aanpassen of beëindigen, of gemakshalve uw toegang tot de Diensten beëindigen. U hebt recht op, naar ons inzicht, hetzij blijvende toegang tot de Diensten tot het einde van uw dan geldende factuurperiode, hetzij een pro-rata terugbetaling voor de ongebruikte periode waarvoor u eerder heeft betaald. Napster zal niet aansprakelijk zijn aan u of enige derde voor tussenkomst in of het beëindigen van uw toegang tot de Diensten. Als wij uw toegang tot de Diensten beëindigen, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 7. Veranderingen in abonnementen

  Wij bieden verscheidene niveaus van de Diensten aan, met verschillende functies en prijzen voor elk niveau. Tenzij beperkt door een Partner door middel van welke u toegang tot de Diensten verkrijgt, mag u uw Dienst niveau te allen tijde aanpassen met behulp van onze website of mobiele applicaties, of door contact op te nemen met help@napster.com. Elke upgrade of downgrade zal meteen van kracht zijn, en zult een tegoed ontvangen van de pro-rata hoeveelheid die u al heeft betaald voor de resterende periode op uw factureringsperiode. Uw Factuurdatum zal veranderen, en u zal onmiddellijk de kosten in rekening worden gebracht gerelateerd aan uw nieuwe serviceniveau groter dan het tegoed dat aan u is uitgekeerd. Uw tegoed zal gebruikt worden totdat uw saldo nul is, op dat moment zal uw betaalmethode worden gebruikt.

 8. Geen Geld Terug

  Alle vergoedingen betaald en kosten gemaakt voor de beëindiging zoals hier bepaald, waaronder alle vooruitbetalingen of betalingen voor de abonnementsperiode gedurende welke u uw abonnement heeft beëindigd, zijn niet terugbetaalbaar, behalve zoals hier bepaald. Beëindiging van uw abonnement zal u niet ontlasten van enige verplichting om opgebouwde of openstaande kosten te betalen. Echter, behalve in ongewone situaties zoals fraude of ernstige schending van de voorwaarde in deze Overeenkomst, hebt u recht om de Diensten te gebruiken waarvoor u vooraf heeft betaald, zelfs als u uw abonnement voortijds beëindigd.

 9. Betaalmethodes

  Wij zullen u een overzicht geven van welke transactie dan ook die betaling vereist voordat u verplicht bent deze te betalen. Controleer dit overzicht goed en corrigeer fouten die u vindt voordat u uw verzoek afrondt.

  Alle betalingen die worden verwerkt door Napster moeten gemaakt worden met een goedgekeurde betaalmethode, zoals een credit card, welke zal worden aangegeven wanneer u uw betaalmethode geeft. Wij accepteren geen contanten of cheques. Omdat dit tussen u en Napster is, bent u verantwoordelijk voor het betalen van diensten in rekening gebracht naar uw betaalmethode door een derde die toegang had tot uw betaalmethode (waaronder uw creditcardnummer), of deze betalingen nou wel of niet door u waren goedgekeurd. U gaat akkoord dat u alle kosten en vergoedingen betaald gerelateerd aan uw account (waaronder toepassende belastingen) tegen de tarieven die geldig zijn wanneer de kosten gemaakt zijn. Als Napster geen betaling ontvangt van de emittent van uw betaalmethode of haar agent, gaat u akkoord alle bedragen te betalen verschuldigd op aanvraag door Napster.

  Als u toegang verkrijgt of een abonnement hebt op de Diensten door middel van één van onze Partners, zal uw factureringsrelatie direct zijn met deze Partner, niet met Napster. Kosten voor aankopen binnen de applicatie zullen in rekening worden gebracht door de app store, niet door Napster. In deze gevallen zou u de voorwaarden van de Partner moeten raadplegen voor aanvullende informatie over betalingen. Napster verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwerken van welke van deze betalingen dan ook.

 10. Late betalingen

  Uw account kan gedeactiveerd worden zonder kennisgeving naar u toe indien betaling achterstallig is, onafhankelijk van het bedrag dat u schuldig bent. U gaat ermee akkoord om elk achterstallig bedrag volledig te betalen binnen 30 dagen vanaf de annulering of beëindiging van uw abonnement.

 11. Belastingen

  Tenzij anders aangegeven, als u een abonnement afsluit voor de Diensten in de Verenigde Staten of Canada, zijn alle prijzen exclusief belasting, en buiten de Verenigde Staten en Canada zijn alle prijzen inclusief belasting. Napster int alle geldende belastingen tegen het geldende tarief op het moment dat uw transactie is voltooid. Neem contact op met help@napster.com als u van mening bent dat uw transactie vrijgesteld is van belastingen.

 12. Payment Method Authorization

  Napster mag uw betaalmethode autoriseren om uw vermogen om de geldende kosten te betalen te valideren voor de eerste aankoop door middel van het in rekening brengen van een klein bedrag welke uw beschikbare tegoed kan verminderen met het bedrag dat in rekening gebracht wordt tot de volgende verwerkingscyclus van uw bank. Napster mag uw naam, adres, en andere persoonlijke informatie welke u aan ons verleent gedurende het registratieproces valideren met behulp van de gegevensbanken van gepaste derden, waaronder, zonder begrenzing, geregistreerde krediet rapportage bureaus en bureaus ter voorkoming van fraude, welke registers bijhouden van dit type informatie. Het accepteren van deze Overeenkomst en het Napster Privacybeleid en Gebruikersvoorwaarden betekent dat u akkoord gaat met deze verificatie.

 13. Wijzigingen in factuurtarieven of kosten

  Napster mag, te allen tijde, de kosten en/of betalingswijzen geldende voor welke Dienst dan ook veranderen. Wij zullen u tenminste 30 dagen voor het ingaan van veranderingen van dit soort voor abonnementen waarvoor we u automatische incasso’s sturen voor elke factureringsperiode op de hoogte brengen (door middel van email of een notificatie binnen de applicatie). Als zo’n soort verandering onacceptabel is voor u, mag u uw abonnement beëindigen door contact op te nemen met help@napster.com. Als u gebruikt blijft maken van de Diensten na de ingangsdatum van een verandering in kosten of betaalwijzen gaat u automatisch akkoord met zo’n verandering.

Klantenservice

 1. Factuur- en betaalproblemen

  Als u zich abonneert op of verbinding maakt met de Diensten direct door Napster, is alleen Napster verantwoordelijk voor problemen met betrekking tot facturering en betaling gerelateerd aan uw account. Neem contact op met de Napster klantenservice op help@napster.com. Als uw toegang tot de Diensten wordt gefactureerd door één van onze Partner, is alleen deze Partner verantwoordelijk voor factureerproblemen gerelateerd aan uw abonnement, and moet u contact opnemen met deze Partner voor klantenservice gerelateerd aan Factuur- en betaalproblemen.

 2. Andere problemen

  Onafhankelijk van met wie u uw factureringsrelatie hebt, is Napster verantwoordelijk voor alle klantenservice voor problemen los van factuur- en betaalproblemen, waaronder technische ondersteuning en problemen gerelateerd aan uw account. Neem contact op met de Napster klantenservice door middel van help@napster.com.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Diensten, waaronder de beschikbare content, onze websites, en onze mobiele applicaties (gezamenlijk, de “Content”), zijn het eigendom van Napster of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Overeenkomst, worden u geen enkele rechten of licenties op patenten, auteursrechten, handelsmerken, of morele rechten verleent met betrekking tot de Diensten of de Content. Napster en haar licentiegevers behouden alle rechten welke niet nadrukkelijk worden toegekend in deze Overeenkomst. Behalve wat nodig is om de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord om (i) de Content niet te reproduceren, op te nemen, opnieuw te verzenden, te herdistribueren, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, uit te zenden, beschikbaar te maken, naar het publiek te communiceren, publiekelijk uit te voeren, aan te passen, te sub-licentiëren, naar een derde partij te circuleren, of afgeleide werken te creëren, (ii) geen geautomatiseerd systeem te gebruiken voor de selectie, de download, het streamen of de elektronische distributie van de Content, of (iii) de Content niet uit te buiten voor commerciële doeleinden.. Omdat de Diensten zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan een geautomatiseerd system te gebruiken voor de selectie, de download, het streamen, of de elektronische distributie van bestanden.

U gaat ermee akkoord om Napster vrij te waren en schadeloos te stellen voor auteursrechtenclaims met betrekking tot schending van het intellectueel eigendom van welke soort dan ook of de rechten van derden gerelateerd aan uw account of de User Content die u plaatst in overeenstemming met de voorwaarde in Sectie 9 hieronder.

Inbreuk op het Auteursrecht

Wij respecteren de auteursrechten van onze artiesten en contentleveranciers. Als u een auteursrechthebbende bent en van mening bent dat content welke beschikbaar is in de Diensten uw rechten schendt, laat het ons dan weten. Kennisgeving van vermeende auteursrechtenschending moet gestuurd worden naar Napster’s aangewezen auteursrechtenagent op het volgende adres (e-mail heeft de voorkeur):

legal@napster.com

of

Legal Department
Rhapsody International Inc.
1411 4th Avenue, Suite 1200
Seattle, Washington 98101 USA

Kennisgeving van de vermeende schending van het auteursrecht moet worden gericht aan Napster’s auteursrechtenagent zoals aangegeven hierboven en de volgende zaken bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of de persoon welke handelt namens de eigenaar) van het auteursrecht dat vermeend is te zijn geschonden;

 • Specifieke identificatie van elk auteursrechtelijk beschermd werk wat vermeend is te zijn geschonden;

 • De hyperlink of URL op de Napster website van het materiaal welke beweerd wordt te zijn geschonden (als u geen toegang hebt tot een link of URL, geef dan een gedetailleerde beschrijving van waar het materieel gevonden kan worden op de Napster website);

 • ontactinformatie van de eisende partij, zoals een volledige naam, adres, telefoonnummer, en emailadres;

 • Een verklaring dat de eisende partij van mening is dat het gebruik van de werken op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, haar agent, of de wet;

 • Een verklaring dat de informatie in deze kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat het de eisende partij toegestaan is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend is te zijn geschonden.

Napster mag, in overeenstemming met ons eigen beleid, de accounts van gebruikers beëindigen welke herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht.

Storingen en Wijzigingen van de Diensten

Napster zal redelijke inspanningen leveren om uw account en de Dienst(en) werkend te houden. Echter, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat bepaalde technische moeilijkheden, of andere omstandigheden (waaronder overmachtssituaties buiten onze controle) van tijd tot tijd kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen. Napster zal redelijke maatregelen treffen om u van tevoren op de hoogte te brengen van voorziene onderbrekingen die langer duren dan één uur.

Napster behoudt ook het recht om, naar eigen inzicht, functies van de Diensten tijdelijk of permanent aan te passen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving hiervan. De content beschikbaar op de Diensten kan van tijd tot tijd veranderen door licenties of andere begrenzingen. Napster behoudt het recht om, naar eigen inzicht, wanneer dan ook content te veranderen of te verwijderen.

Napster zal niet aansprakelijk zijn naar u toe of naar enige derde partij voor enige directe of indirecte consequenties van een aanpassing, storing, suspensie, staking of onderbreking van de Diensten of de Content.

Garantiedisclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WORDT DE APPLICATIE “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” AANGEBODEN MET ALLE GEBREKEN, EN NAPSTER, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, EN HAAR PARTNERS, ZOALS VAN TOEPASSING (GEZAMENLIJK, DE “NAPSTERENTITEITEN”) VERWERPEN UITDRUKKELIJK ENIGE EN ALLE GARANTIE VOOR DE APPLICATIE OF DE DIENSTEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, WAARONDER, ONGELIMITEERD, ENIGE VORM VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGESTOORDE WERKING, ACCURAATHEID OF DE NON-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.

HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE NAPSTERENTITEITEN VERLENEN GEEN GARANTIE DAT DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN COMPLEET, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BETROUWBAAR, VIRUSVRIJ, OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEBREKEN VAN WELKE AARD DAN OOK GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE NAPSTERENTITEITEN VERLENEN GEEN GARANTIE BETREKKING HEBBENDE OP PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN DOOR DE APPLICATIE, OF TRANSACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AANGEGAAN DOOR MIDDEL VAN DE APPLICATIE, EN GEEN MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES, BERICHT OF INFORMATIE VERLEENT DOOR DE NAPSTERENTITEITEN AAN U ZAL DEZE GARANTIE CREËREN.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID MET DE APPLICATIE OF DE DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK IS OM DE APPLICATIE TE DEINSTALLEREN EN TE STOPPEN DEZE TE GEBRUIKEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Algemeen

  HET COMPLETE RISICO VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN EN/OF HET UITVOEREN VAN DE DIENSTEN BLIJFT BIJ U. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING ZULLEN DE NAPSTERENTITEITEN EN HUN DESBETREFFENDE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, AGENTEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, STRAFFENDE SCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK (WAARONDER, ONGELIMITEERD, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, FINANCIEEL VERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, HET PERSOONLIJK OF COMMERCIEEL ONDERBROKEN GEBRUIK, OF ELKE ANDER VORM VAN COMMERCIËLE OF PERSOONLIJKE SCHADE OF VERLIES), VOORTKOMEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN OF DE ONBEKWAAMHEID OM DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIG ANDER RECHTSBEGINSEL, ZELFS ALS NAPSTER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE NAPSTERENTITEITEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VORDERINGEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG WAT U AAN NAPSTER HEEFT BETAALD GEDURENDE DE VOORGAANDE 12 MAANDEN (DE “TERUGBETALING”) .U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UITGAVEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE U KUNT OPLOPEN GERELATEERD AAN HET VERKRIJGEN VAN DIT BEDRAG). DE GENOEMDE BEPERKINGEN ZULLEN ALTIJD VAN KRACHT ZIJN, ONAFHANKELIJK VAN OF HET GESPECIFICEERDE RECHTSMIDDEL MISLUKT OF GEACHT WORDT TE MISLUKKEN IN HAAR VOORNAAMSTE DOEL.

 2. Abonnementen door middel van een Partner

  Als u zich op de Diensten heeft geabonneerd door middel van één van onze Partners, begrijpt u dat de Partner de contractant is en de voorwaarden van de overeenkomst die u heeft met deze Partner uw relatie met deze Partner zal beheren. Napster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk defect of welke schending dan ook van uw overeenkomst met onze Partner, en alle eisen voortkomend uit deze overeenkomst zullen worden aangevoerd tegen de Partner.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving zult u Napster en haar moedermaatschappijen, aandeelhouders, dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen, functionarissen, directeuren, werknemers, dienstverleners, distributeurs, licentiegevers, agenten, opvolgers, rechthebbenden en andere vertegenwoordigers (alsmede hun functionarissen, werknemers en agenten) vrijwaren, verdedigen, compenseren, en schadeloosstellen van elke claim, vonnis, passiva, uitgaven, kosten of gerelateerde sancties van derden, waaronder, ongelimiteerd, redelijke advocaatkosten, voortkomend uit, als gevolg van of op welke manier dan ook verbonden aan (a) User Content die op de Diensten plaatst, (b) uw toegang tot, of gebruik of misbruik van de Diensten of de Content, (c) uw schending van deze overeenkomst; of (d) uw schending van enig wet, regulatie, intellectueel eigendom, of andere rechten van een derde partij.

Veranderingen aan deze Overeenkomst

Wij mogen, naar eigen inzicht, deze Overeenkomst van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen maken zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door het veld “Laatste Update” bovenaan dit document te herzien, en voor grote veranderingen is het mogelijk dat wij u een aanvullende kennisgeving geven (zoals door u een notificatie te sturen) of u te vragen om de nieuwe versie van de Overeenkomst nadrukkelijk te accepteren. Enige en elke verandering zal 14 dagen na de kennisgeving ingaan. Als u bezwaar heeft tegen enige verandering, mag u uw account beëindigen en te stoppen de Diensten te gebruiken. Als wij u niet uitdrukkelijk vragen om uw goedkeuring van de veranderingen, zal uw voortgezet gebruik van welke Dienst dan ook na de verandering uw bindende goedkeuring van de verandering betekenen.

Geschillenbeslechting en Arbitrage

 1. Geldende Wetgeving

  Tenzij anders gespecificeerd in Sectie 13 hieronder (zoals het geval is voor Braziliaanse of Europese klanten), zal deze overeenkomst worden beschouwd in overeenstemming met en beheerd door de interne wetten van de Staat van Washington, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van rechtsprincipes (de “Geldende Wetgeving”). Deze Overeenkomst zal niet beheerd worden door het Weens koopverdrag, de toepassing van deze wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

 2. Definitieve en bindende Arbitrage

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIEN NAPSTER EN U HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OM TE DAGVAARDEN VOOR DE RECHTBANK EN EEN JURYPROCES TE HEBBEN IN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTSGEBIEDEN. Enige en alle geschillen, controverses of eisen (gezamenlijk, “Eisen”) voortkomend uit of gerelateerd aan het verzuim, interpretatie of toepassing van de voorwaarden van deze Overeenkomst of een uitbreiding of verandering van de Overeenkomst, onafhankelijk van het geldend rechtsbeginsel, zullen uitsluitend worden beslecht door een enkele bemiddelaar door de definitieve, bindende en vertrouwelijke arbitrage, als volgt:

  • Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten van Amerika, arbitrage van welke aard dan ook tussen u en Napster zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association onder de dan geldende Commercial Arbitration Rules (hier toegankelijk), zoals gewijzigd door deze Overeenkomst;

  • Als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, zijn de bepalingen in deze Sectie 11 (b) tot (h) niet van toepassing op u, zie hiervoor Sectie 13;

  • Als u een inwoner bent van een ander grondgebied zal arbitrage van welke soort dan ook tussen u en Napster uitgevoerd worden door de Internationale kamer van koophandel, onder de dan geldende Regels voor Arbitrage (hier beschikbaar), zoals gewijzigd door dit document;

  Elke bemiddelaar op deze manier benoemd zal zich houden aan de Geldende Wetgeving en geldende procedures voor arbitrage (de “Arbitrageregels”), en deze zullen in acht genomen worden om (i) een toepassende locatie te bepalen voor de arbitrage of de methode voor het uitvoeren van het arbitrageproces (zoals door middel van geschreven argumenten of telefonische hoorzittingen) in plaats van dat de partijen op een fysieke plaats elkaar ontmoeten, kijkend naar de geografische locatie van de partijen, (ii) daadwerkelijk een monetaire schadevergoeding (maar geen andere straf) te eisen tegen de partij die deze Overeenkomst heeft geschonden, en (iii) een rechterlijk bevel of andere vormen van juridische ondersteuning toe te kennen in zijn of haar vonnis, om nakoming van deze overeenkomst af te dwingen en om eventuele voortzetting of verdere overtreding van de voorwaarden te voorkomen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst is de beslissing van de bemiddelaar bindend en definitief. Het oordeel over dit vonnis in dit soort arbitrage mag gegeven worden in elke bevoegde rechtbank, hierbij in acht nemend dat elk vonnis aangevochten kan worden als de bemiddelaar verzuimt de geldende wetgeving te volgen.

 3. Arbitrageproces

  Als uw eis minder is dan US$10,000, gaat Napster akkoord ermee dat u mag kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op de basis van document voorgelegd aan de bemiddelaar, met een telefonische hoorzitting, of door middel van een persoonlijke hoorzitting zoals bepaald door de geldende Arbitrageregels. Als uw claim meer bedraagt dan US$10,000, zullen de Arbitrageregels het recht op een hoorzitting bepalen.

 4. Arbitragekosten en vonnissen

  De kosten van welk soort arbitrage dan ook zal worden gelijkmatig gedragen door de partijen, behalve dan dat elke partij verantwoordelijk is voor de kosten van haar eigen advocaat. Als de bemiddelaar beslist in uw voordeel, zal Napster u de hoogste waarde bepalen tussen (i) de hoeveelheid van de boete zoals bepaald door de bemiddelaar, (ii) de hoeveelheid van het laatst door Napster schriftelijke schikkingsoffer, of (iii) US$1,000.

 5. Verwerping van Groepsvorderingen

  U en Napster gaan er beiden mee akkoord dat beiden alleen Vorderingen naar de ander toe mogen brengen in individuele capaciteit, niet als eiser of lid van de ‘class’ in enige beweerde groepsvordering of een dergelijke gerechtelijke procedure. Daarnaast mag, tenzij u en Napster anders overeenkomen, geen enkele rechter of bemiddelaar meer dan de Vorderingen van één person verwerken of op een andere manier een andere vorm van procedure of groepsvordering voorzitten.

 6. Voorafgaande Onderhandelingen

  Alvorens een arbitrageprocedure of gerechtelijke procedure te starten, mogen Napster en u overeenkomen om de Eis voor tenminste 30 dagen informeel te beslechten; echter, de volgende Eisen niet zijn onderworpen aan de bovenstaande bepalingen betreffende de onderhandelingen en bindende arbitrage: (i) Enig en alle Eisen die trachten Napsters intellectuele eigendomsrechten te handhaven of te beschermen, of welke gaan over de geldigheid van enige van uw of Napsters intellectuele eigendomsrechten; en (ii) Eisen gerelateerd aan beschuldiging van diefstal, plagiaat, of onbevoegd gebruik van de Applicatie. Een partij die van plan is zulk een onderhandeling te starten moet eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil (“Kennisgeving”) naar de andere partij sturen door middel van aangetekende post of een commerciële bezorgdienst. Het adres waar de Kennisgeving voor Napster naartoe gestuurd moet worden is Rhapsody International Inc., Legal Department, 1411 4th Avenue, Suite 1200, Seattle, WA 98101 USA. De Kennisgeving moet (i) de aard van de Eis beschrijven, en (ii) de gezochte oplossing uiteenzetten.

 7. Uitzonderingen op Arbitrage

  Niettegenstaande aan wat dan ook in deze sectie, elke partij mag, in plaats van arbitrage, een individuele actie doen gelden in een rechtbank voor kleine eisen voor Eisen die binnen het toepassingsgebied passen van de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank. Omdat in sommige rechtsgebieden een aantal van de methoden voor geschillenbeslechting in deze Overeenkomst niet zijn toegestaan, is het mogelijk dat sommige of alle van deze bepalingen niet op u van toeppassing zijn.

 8. Scheidbaarheid

  Met uitzondering van subsecties 11(a) en (b), als enig deel van deze Sectie 11 illegaal of onuitvoerbaar of breed met betrekking tot looptijd, geografische omvang of activiteit wordt bevonden, dan zal dat deel opgevat worden op een manier zodat de resterende delen van deze Sectie niet beïnvloed worden, maar onverminderd van kracht blijven, en elk zo’n illegaal of overmatig breed deel zal worden geacht, zonder verdere actie vereist van welke partij dan ook, te zijn gewijzigd, aangepast, en/of gelimiteerd, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze uitvoerbaar en geldig te maken. Indien toch het deel van deze sectie als illegaal en onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal dat deel afgescheiden worden en zal de rest van deze sectie volledig van kracht zijn. Indien één of beide sub-secties 13(a) of (b) onuitvoerbaar of illegaal bevonden worden, dan zal elk soort Eis beslist worden door een bevoegde rechterlijke instantie binnen Seattle, Staat van Washington, VS, en gaan u en Napster akkoord met de locatie en de onderwerpsbevoegdheid van deze rechtbank.

Algemeen

Geen vertraging of verzuim om actie te ondernemen onder deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van welke voorwaarde van deze Overeenkomst dan ook door Napster vormen. Elke verklaring van afstand door Napster van welke voorwaarde in deze Overeenkomst dan ook moet schriftelijk en nadrukkelijk zijn, en betekend niet dat Napster afstand doet van een andere voorwaarde in een andere situatie.

Indien enig deel van deze Overeenkomst illegaal of onuitvoerbaar of breed met betrekking tot looptijd, geografische omvang of activiteit wordt bevonden, dan zal dat deel opgevat worden op een manier zodat de resterende delen van deze Overeenkomst niet beïnvloed worden, maar onverminderd van kracht blijven, en elk zo’n illegaal of overmatig breed deel zal worden geacht, zonder verdere actie vereist van welke partij dan ook, te zijn gewijzigd, aangepast, en/of gelimiteerd, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze uitvoerbaar en geldig te maken. Indien toch het deel van deze sectie als illegaal en onuitvoerbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank, zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht zijn.

Deze overeenkomst de toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij binden en ten goede komen. Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving mag Napster, deze Overeenkomst toekennen zoals zij dit passend acht. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u en mag niet overgedragen, toegewezen of gedelegeerd worden naar wie dan ook. Elke poging door u om deze Overeenkomst toe te wijzen, over te dragen of te delegeren zal nietig zijn. Deze Overeenkomst (samen met alle documenten uitdrukkelijk opgenomen hierin, inclusief maar niet beperkt tot, het Napster Privacybeleid en de Napster Gebruikersvoorwaarden ) en alle voorwaarden gerelateerd aan een Speciale Promotie waar mee akkoord gaat, vormen de volledige en exclusieve Overeenkomst tussen u en Napster en annuleren en vervangen elke en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Napster en u.

Behalve zoals nadrukkelijk aangegeven in deze Overeenkomst, een persoon welke geen partij is in deze Overeenkomst zal hieruit of in verbinden hiermee geen rechten ontlenen.

Deze Overeenkomst is mogelijk in verscheidene vertalingen beschikbaar, maar zover de geldende wet dit toestaat is de Engelse versie bindend. Als een andere vertaling op u van toepassing is, erkent u dat deze Overeenkomst geschreven was in het Engels en vertaald naar andere talen, en dat vertaalfouten mogelijk zijn.

U kunt contact met ons opnemen door middel van legal@napster.com.

MPEG Layer-3 audiocodering technologie gelicentieerd van Fraunhofer IIS en Thomson Licensing

LET OP: Napster® en Rhapsody® zijn handelsmerken van Rhapsody International Inc.

Grondgebied- en Partnerspecifieke Informatie

Aanvullende informatie of middelen zijn van toepassing in bepaalde grondgebieden, of wanneer u toegang verkrijgt tot de Diensten via bepaalde Partners. Lees alstublieft de informatie die van toepassing is op het grondgebied waar u woont of de Partner door middel van welke u toegang tot de Diensten verkrijgt:

 1. BMW

  Als u een abonnee bent van de BMW Online Entertainment service verleent door Bayrische Motore Werke AG (“BMW”) in bepaalde grondgebieden (welke is onderworpen aan een aparte overeenkomst met en betaling aan BMW), is het mogelijk dat, onder uw overeenkomst met BMW, u de Diensten als deel van uw BMW Entertainment service kan selecteren en activeren. Door dit te doen, wordt uw betaling aan BMW als deel van de BMW Online Entertainment service van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en geen extra betaling is nodig aan Napster. U bent verantwoordelijk voor kosten gerelateerd aan uw internetverbinding. De benodigde software om verbinding te maken met de Diensten is vooraf geïnstalleerd op sommige BMW-auto’s. Het is mogelijk dat sommige functies van de Diensten niet toegankelijk zijn door de software geïnstalleerd door BMW in uw auto, maar deze zijn wel toegankelijk met andere geschikte apparaten, en bepaalde aspecten van de Diensten zoals aangeboden door de BMW Online Entertainment service kunnen anders zijn dan de Diensten ergens anders. Als u een gebruiker bent van de Diensten voordat u de Diensten activeert met de BMW Online Entertainment service, is het mogelijk dat u kunt inloggen bij de Diensten door middel van BMW Online Entertainment service met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Voor meer informatie over de software, voorwaarden, of betaling aan BMW, zie dan de handleiding van uw BMW-auto of neem direct contact op met BMW.

  De looptijd van uw abonnement wordt bepaald door uw overeenkomst met BMW. Als u uw abonnement op de BMW Online Entertainment service verlengt, kunt u ervoor kiezen om uw toegang dat de Diensten ook te verlengen als deel van dit abonnement. Als alternatief, als u niet langer wenst zich te abonneren op de BMW Online Entertainment service maar wel toegang wilt behouden tot de Diensten verleent door Napster, kunt u verbinding maken met uw Napster account, een abonnement selecteren, een betaalmethode geven, en eventuele aanvullende stappen doorlopen. Als u direct met Napster uw abonnement verlengt, zal uw factureringsrelatie vanaf dat moment met Napster zijn, niet met BMW. Als u al een abonnee was van de Diensten voordat u de Diensten activeerde door middel van BMW Online Entertainment, was uw directe abonnement gepauzeerd voor de tijdsperiode dat uw abonnement met BMW Online Entertainment actief was. Na het verlopen van uw abonnement met BMW Online Entertainment, zal uw directe abonnement worden hervat onder de originele voorwaarden (onderworpen aan de actuele versie van deze Overeenkomst, het Napster Privacybeleid , en de Napster Gebruikersovereenkomst ), behalve wanneer u uw directe abonnement met Napster annuleert of wijzigt.

 2. BRAZILIË

  U heeft het recht om uzelf terug te trekken uit deze Overeenkomst en uw abonnement op de Diensten te annuleren met een volledige terugbetaling wanneer: (1) u ons van zo’n annulering binnen 14 dagen na de registratie op de hoogte stelt, en (2) u nooit heeft ingelogd op uw account van de Diensten noch bent begonnen met het streamen van door middel van de Diensten. Als u zich terugtrekt, zal u een vergoeding ontvangen ter hoogte van het volledige bedrag welke u heeft betaald voor de Diensten, dit zo snel mogelijk zoals beheerd door ons vergoedingsbeleid (normaliter binnen 30 dagen na de dag van annulering).

  Deze Overeenkomst zal beheerd worden door de wetten van de Federatieve Republiek van Brazilië, zonder rekening te houden met of de toepassing van enige keuze van wetten of de conflictregels hiervan. U gaat akkoord met de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van de stad São Paulo, in de staat van São Paulo. Deze Overeenkomst zal niet onderworpen zijn aan het Weens Koopverdrag, de toepassing van deze wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

  De Braziliaanse wet is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, waaronder specifieke voorwaarden over privacy. Om te voldoen aan de geldende wetgeving, zal Napster gegevens gerelateerd aan uw activiteiten wanneer u van de Diensten gebruik maakt, zoals access logs, opslaan voor de termijn zoals vastgesteld door Wet 12.965/2014 of een bijgewerkt reglement die deze vervangt of wijzigt.

  Zodra u stopt met het gebruik van de Diensten, mag u een verzoek indienen om al uw gegevens gerelateerd aan uw gebruik van de Diensten te verwijderen; echter, dit zal Napster niet beletten om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot opslag zoals uiteengezet door Wet 12.965/2014 of een bijgewerkt reglement die deze vervangt of wijzigt.

  Op grond van het Braziliaanse auteursrecht (Wet 9.610/1998, Artikel 29, VII), worden de Diensten verleent door Napster als elektronische en interactieve muziekdistributie beschouwd.

  Als hierom wordt gevraag door een specifiek gerechtelijk bevel of in situaties die door de wet zijn gemachtigd, is het mogelijk dat Napster uw informatie deelt met derden.

 3. CALIFORNIË

  Op grond van de California Civil Code Sectie 1789.3, hebben de inwoners van Californië recht op het volgende bericht over de rechten van klanten, welke hierbij wordt aangeboden voor uw gemak:

  De naam, adres van de leverancier van deze dienst is Rhapsody International Inc., 1411 4th Avenue, Suite 1200, Seattle, WA 98101. Klachten betrekking hebbend op de dienst of verzoeken om meer informatie over het gebruik van deze dienst mogen gestuurd worden naar het bovenstaande adres of naar help@napster.com.

  De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd door te schrijven naar: 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 of telefonisch op (916) 574-7950 or (800) 952-5210.

 4. EUROPA

  • Geldende wetgeving en jurisdictie

   De keuze van wetbepaling in Sectie 11(a) zal u de bescherming aan u verschaft door de wetgeving van het land waar u verblijft niet ontnemen.

   Als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, zijn de bepalingen in Sectie 11(b) tot en met 11(h) niet op u van toepassing met betrekking op de van toepassing zijnde jurisdictie. U kunt een vordering tegen Napster voorleggen voor een rechtbank in de lidstaat waar Napster is gevestigd, of, onafhankelijk van de plaats waar Napster is gevestigd, voor een rechtbank in de plaats waar u bent gevestigd.

  • Acceptatie

   Niets in deze Overeenkomst tegenstaand, om te zijn gebonden aan deze Overeenkomst of wijzigingen of updates van deze Overeenkomst, bent u verplicht deze nadrukkelijk te accepteren en akkoord te gaan met de nieuwe versie van deze Overeenkomst.

  • Terugtrekking

   Recht tot terugtrekking

   U heeft het recht om uzelf terug te trekken van dit contract binnen 14 dagen zonder een rede op te geven. De herroepingstermijn zal aflopen na 14 dagen vanaf de dag dat het contract was afgesloten. Om van dit recht gebruik te maken, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uzelf terug te trekken uit dit contract door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (bv. Een brief of e-mail), naar:

   Napster Luxembourg S.à r.l.,
   60, Route de Luxembourg
   L-5408 Bous, Luxembourg
   help@napster.de

   Om de herroepingstermijn na te kunnen leven, is het voldoende dat u uw bericht dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht stuurt voordat de herroepingstermijn is verlopen.

   U kunt het modelformulier voor terugtrekking hieronder gebruik, maar dit is niet verplicht. Als u deze optie gebruikt, zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen door middel van een duurzaam medium (bv. E-mail) zonder vertraging.

   MODELFORMULIER VOOR TERUGTREKKING

   Aan: Napster Luxembourg S.à r.l.
   60, Route de Luxembourg
   L-5408 Bous, Luxembourg

   Ik/wij deel/delen hierbij mede dat ik/wij me/ons terug wil/willen trekken uit ons contract voor de levering van de volgende dienst: Napster.
   Besteld op:
   Naam van klant(en):
   Adres van klant(en):
   Handtekening van klant(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):
   Datum:

   Effect van terugtrekking

   Als u zich terugtrekt uit dit contact, zullen wij u een vergoeding geven van alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, waaronder de bezorgingskosten (met uitzondering van bijkomende kosten als gevolg van uw bezorgkeuze naast de goedkoopste soort van standaardbezorging welke door ons wordt aangeboden), zonder overdreven vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij zijn geïnformeerd over uw besluit om zich terug te trekken uit dit contract. Wij zullen zo’n vergoeding uitvoeren via dezelfde betaalmiddelen welke u heeft gebruikt voor de eerste transactie, behalve wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten maken als gevolg van deze vergoeding.

  • Vergoeding voor voorafbetalingen

   U heeft recht op een terugbetaling op sommige of al uw voorafbetalingen als Napster deze voorwaarden heeft geschonden, als Napster uw account beëindigd, als u uw abonnement beëindigd wegens ernstige storingen of langdurende onderbreking van de Diensten, als u uw abonnement beëindigd direct na en als direct gevolg van wijziging van prijzen of andere voorwaarden van deze Overeenkomst door Napster, of als het vereist wordt door verplichte geldende wetten.

  • Taalversie

   Deze Overeenkomst is beschikbaar in verscheidene vertalingen. Als u in Europa woont en er is een versie beschikbaar in uw moedertaal, is die versie op u toepasbaar. U erkent dat deze Overeenkomst in het Engels was geschreven en daarna vertaald naar andere talen, en dat vertaalfouten mogelijk zijn.

  • Denemarken

   U heeft het recht om te klagen aan het Consumer Complaints Board. Voordat u een klacht indient bij The Consumer Complaints Board moet u eerst proberen het probleem op te lossen met ons. Meer informatie over het klachtenproces, alsmede het online indienen van klachten, is beschikbaar op de website van the Consumer Complaints Board, www.forbrug.dk.

  • Frankrijk

   Artikel L.136-1 van de Franse Consumentenbeschermingscode verleent bescherming aan Franse consumenten met betrekking tot het automatisch vernieuwen van contracten, maar u mag uw abonnement met Napster te allen tijde annuleren.

   Elk geschil, controverse, of eis als gevolg van of gerelateerd aan deze Overeenkomst, waaronder, zonder beperking, haar vorming, bindend effect, interpretatie, uitvoering, schending, of beëindiging, zal ingediend worden voor bemiddeling, onder een bemiddelaar welke gezamenlijk is geselecteerd door de partijen.

   Article L.136-1 of the French Consumer Protection Code provides protection to French consumers with regard to automatically renewing contracts, but you may cancel your subscription with Napster at any time for any reason

  • Duitsland

   Het plaatsen van User Content

   De licentie aan u gegeven in Sectie 1(e) is alleen geldig zolang u de publicatie van de User Content toestaat en de User Content niet is verwijderd door u af Napster (op uw verzoek en na een redelijke periode van tijd), en omvat niet het recht om afgeleide werken te creëren van af om de User Content aan te passen of het recht om uw User Content te gebruik voor promotionele of commerciële doeleinden.

   Garantie

   Voorzover de Diensten defectief zijn, heeft u recht op uw wettelijk voorgeschreven rechten onder de Duitse wetgeving, niets in deze Overeenkomst tegenstaande.

   Aansprakelijkheidsbeperking

   Niettegenstaande aan wat dan ook in deze Overeenkomst, Napster of haar legale vertegenwoordigers of agenten kunnen ongelimiteerd aansprakelijk worden gesteld voor:

   • Schadevergoedingen als resultaat van letsel aan het level, het lichaam, of de gezondheid welke zijn gebaseerd op een opzettelijk of onachtzaam plichtsverzuim van Napster of Napster’s legale vertegenwoordigers of Napster’s plaatsvervangende agenten;

   • Elke andere vorm van schadevergoeding welke is gebaseerd op een opzettelijk of grof onachtzaam plichtsverzuim en frauduleuze opzet van Napster of Napster’s legale vertegenwoordigers of Napster’s plaatsvervangende agenten;

   • Schadevergoedingen onder de Duitse wet van productaansprakelijkheid voorzover als Napster garantie voor de kwaliteit heeft gegeven;

   • Schadevergoedingen die zich hebben voorgedaan door enigszins nalatige overtreding van essentiële contractuele verplichtingen door Napster of één van Napster’s plaatsvervangende agenten in verbinding met het gebruik van de Diensten maar voor de omvang van normale contractuele voorziene schade;

   Anderszins wordt de begrenzing van Napster’s aansprakelijk zoals beschreven in deze Overeenkomst toegepast.

   Alternatieve geschillenbeslechting

   is niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor de instanties verantwoordelijk voor minnelijke schikking van consumentengeschillen.

  • Italië

   Op grond van de bepalingen van hoofdstuk 1 van Titel III van deel III van wetsbesluit n. 206 van 6 september 2005, heeft u niet-annuleerbare rechten om uw vordering, eis, of actie te dienen en/of te verdedigen als gevolg van of in connectie met uw niet-annuleerbare rechten onder artikelen 48 tot 67 van wetsbesluit n. 206 van 6 september 2005 voor (i) de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (ii) het tribunaal van uw woon- of verblijfplaats, of (iii) waar van toepassing, de bevoegde autoriteiten voor alternatieve geschillenbeslechting of bemiddeling zoals bepaald door artikelen 66, paragraaf 5 en 66-quater, paragraaf 3 van wetsbesluit n. 206 of 6 September 2005.