Introductie

Napster Music Inc., Rhapsody International Inc., en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van over de hele wereld (gezamenlijk, “Napster,” “wij,” “ons,” of “onze”), danken u voor het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en software, en andere producten en diensten (gezamenlijk genoemd “de diensten”).

Dit is ons privacybeleid. Dit document zet uiteen welke informatie wij over u verzamelen en hoe deze wordt gebruikt wanneer u gebruik maakt van de diensten of wanneer u op een andere manier interactie met ons hebt. Dit document legt ook uit hoe de informatie wordt verzameld en welke keuzes u hebt om het verzamelen en gebruik van uw gegevens te beheren. Houd er rekening mee dat bijzondere voorwaarden mogelijk op u van toepassing zijn afhankelijk van uw geografische locatie (de “toepasbare locatie”); deze bijzondere voorwaarden zijn te vinden aan het einde van dit document.

Door verbinding te maken met en het gebruik van de Diensten, of door uw goedkeuring te geven wanneer u daarom wordt gevraagd, accepteert u dit Privacybeleid en (a) gaat u akkoord met en erkent u dat u de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan (zie ook de Vereiste Minimumleeftijd in de Napster Gebruiksvoorwaarden ), (b) geeft u toestemming voor de verzameling, opslag, en het gebruik van deze informatie zoals beschreven in dit document, en (c) bevestigt dat u bekent bent met en akkoord gaat met dit Privacybeleid en haar begrenzingen of bevoegdheden, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Als u hiermee niet instemt, moet u geen verbinding maken met noch de Diensten gebruiken. Zoals hieronder beschreven, de inzameling en het gebruik van zekere informatie (zoals toegang verkrijgen tot de contacten of foto’s van uw apparaat) kan een aparte toestemming van u vereisen.

Bedankt voor het nemen van de tijd om dit Privacybeleid te lezen – wij hopen dat het net zoveel plezier is om te lezen als het was om te schrijven.

Waarom verzamelen wij informatie?

Napster verzameld uw informatie om een geoptimaliseerde en persoonlijke ervaring aan u en al onze gebruikers aan te bieden wanneer u en zij gebruikmaken van de Diensten, en ervoor te zorgen dat wij de Diensten aan kunnen blijven bieden. Het verzamelen van deze gegevens is een contractuele eis onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden. Het niet aanleveren van de nodige gegevens kan ertoe leiden dat wij u enkele of alle Diensten niet meer kunnen verlenen.

Welke informatie verzameld Napster?

 1. Informatie die wij automatisch verzamelen

  Wanneer u verbinding maakt met of de Diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch specifieke, beschikbare informatie zodat wij de Diensten kunnen handhaven, behouden, en verbeteren en aan u aan kunnen bieden, zoals:

  • Log informatie: Wij verzamelen uw Internet Protocol (“IP”) adres, uw netwerk of provider, webverzoeken, verbindingstijden, bezochte pagina’s, de versie van uw applicatie, crashes, content die u bezoekt of download, uw web browser, geklikte links, en de webpagina welke u naar ons heeft gelinkt.

  • Apparaatinformatie: Wij verzamelen informatie over het apparaat waarmee u de Diensten gebruikt, waaronder het model, besturingssysteem en versie, het unieke apparaat-ID en het mobiele netwerk.

  • Algemene locatiebepaling: Wij verzamelen informatie over de locatie van uw apparaat (uw stad of regio) wanneer u verbinding maakt met of de Diensten gebruikt, meestal gebaseerd op uw IP-adres.

  • Informatie verzameld door cookies en andere tracking technologies: Het is mogelijk dat wij cookies en web beacons gebruiken om informatie te verzamelen. Zie ook “Cookies en Adverteren en Analytics Services” hieronder voor meer informatie.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Deze informatie maakt het mogelijk voor ons om de Diensten aan u aan te bieden en uw Napster ervaring te optimaliseren voor uw regio, apparaat, browser, etc. Door akkoord te gaan met dit Privacybeleid, geeft u ons toestemming om dit soort informatie te verzamelen en op te slaan. Als u hiermee niet akkoord gaat, maak dan geen verbinding met de Diensten en gebruik deze niet.

 2. Informatie die u aan ons beschikbaar maakt

  Wij verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals:

  • Persoonlijke informatie: U kunt persoonlijke informatie aan ons geven zoals uw naam, demografische informatie, emailadres, gebruikersnaam of schermnaam, wachtwoord, postadres, telefoonnummer, en taalvoorkeuren.

  • Interactie: Wij verzamelen informatie wanneer u gebruik maakt van welke interactieve functies van de Diensten dan ook (waaronder luisteractiviteiten, zoektermen, en gegevens van de inputs van uw apparaat); deelneemt aan een enquête, wedstrijd of promotie; u zich abonneert op een nieuwsbrief of maillijst; uw profiel update; content, credits, of andere producten aanschaft, bekijkt, “favorite”, of download; klantenondersteuning aanvraagt; of op een andere manier met ons communiceert.

  • Uw betalingsinformatie: Wij verzamelen betalingsinformatie (zoals uw credit- of bankpasnummer), informatie over uw transacties, en gerelateerde informatie.

  • Andere mensen: Wij verzamelen informatie die u verstrekt over anderen (bijvoorbeeld wanneer u een vriend naar Napster verwijst) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  • Diensten van derden: Het is mogelijk dat u informatie aan ons verstrekt over uzelf door middel van diensten van derden, zoals Facebook of Amazon, zoals uw naam en accountinformatie. Wij verzamelen dit soort informatie in overeenstemming met het beleid van deze derden. (Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn als deze derde partij haar eigen beleidsmaatregelen of geldende wet, regels of reglementen breekt in relatie met de informatie die u aan ons verstrekt, door hen. Zie ook “Hoe wordt uw informatie met anderen gedeeld?” hieronder voor onze disclaimer over het gebruik van uw informatie door derden met welke u heeft of wij hebben beslist deze informatie te delen.)

  • Accountinformatie: U kunt ons machtigen om accountinformatie op uw apparaat op te zoeken voor accounts gerelateerd aan hoe u de Diensten verkrijgt welke op uw apparaat zijn opgeslagen, zoals app store accounts en gelinkte sociale media accounts, zodat wij een snellere en makkelijkere introductieservice kunnen verlenen.

  • Muziekbibliotheek: U kunt ervoor kiezen om ons toegang te verlenen tot uw muziekbestanden die lokaal zijn opgeslagen op uw apparaat.

  • Telefoon, Mobiel Netwerk, en Wi-Fi: U kunt ons toestemming geven om de gegevens op uw telefoon (inclusief uw telefoonnummer) te bekijken en daarnaast ook informatie over het mobiele netwerk of Wi-Fi netwerk waarmee uw apparaat is verbonden. Deze informatie maakt het mogelijk voor ons om voor u makkelijker een account aan te maken, uw ervaring te optimaliseren als u een klant bent van één van de netwerkproviders waarmee we een partnership hebben, of om makkelijker met u te kunnen communiceren.

  • Specifieke locatie: U kunt ons toestemming geven om informatie te verzamelen over uw specifieke locatie zodat wij content aan u aan kunnen bieden gebaseerd op uw locatie of andere informatie over nabije vrienden of evenementen. Wij zullen nooit uw specifieke locatie bekijken zonder uw nadrukkelijke toestemming aan ons om dit te doen.

  • Contacten: U kunt ons nadrukkelijke toestemming geven om uw contactenlijst te bekijken of te scannen om vrienden te vinden die ook de Diensten gebruikt, of om anderen uit te nodigen om deze te gebruiken. Wij zullen nooit uw contactenlijst opvragen zonder uw nadrukkelijke toestemming, en zullen alleen de contacten bekijken waarvoor u ons toestemming heeft verleend.

  • Foto’s en Camera: U kunt ons toegang verlenen tot de foto’s op en de camera van uw apparaat en deze te gebruiken in connectie met de Diensten, bijvoorbeeld om een profielfoto of omslagdesign voor een afspeellijst te nemen of te uploaden. Wij zullen alleen te foto’s bekijken waarvoor u ons nadrukkelijke toestemming heeft gegeven, en alleen voor het gegeven doeleinde.

  • Microfoon: U kunt ons nadrukkelijke toestemming verlenen om de microfoon van uw apparaat te gebruiken om specifieke functies mogelijk te maken, zoals spraakbesturing en song matching. Wij zullen geen audioinformatie opnemen of opslaan van uw microfoon. Wij zullen uw microfoon nooit gebruiken zonder uw nadrukkelijke toestemming, en alleen voor het gegeven doeleinde.

  • Andere Sensoren van het Apparaat: U kunt ons toestemming verlenen om informatie te verzamelen van andere sensoren op uw apparaat om betere aanbevelingen met betrekking tot content aan u aan te kunnen bieden, zoals de accelerometer om muziek voor te kunnen stellen die past bij de snelheid waarmee u aan het rennen bent.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: U geeft toestemming aan ons om bepaalde informatie te verzamelen door of nadrukkelijke toestemming te geven in het geval van informatie over locatie, contacten, foto’s en camera of microfoon, of, in het geval van andere informatie die u vrijwillig aan Napster geeft, door met dit Privacybeleid akkoord te gaan en de informatie aan ons te verstrekken. Als u niet akkoord gaat met de verzameling van dit soort informatie, verstrek deze dan niet aan ons en geef ons deze toestemming niet.

 3. Hoe gebruikt Napster uw informatie?

  Wij kunnen de informatie die wij verzamelen voor verscheidene doeleinden gebruiken, zoals:

  • Het leveren, onderhouden, updaten, ontwikkelen, en verbeteren van de Diensten;

  • Het verwerken van betalingen en andere transacties​, het verifiëren van uw recht om van de Diensten gebruikt te maken, en het aan u sturen van bevestigingen en facturen;

  • Het sturen van technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, en berichten met betrekking tot klantenondersteuning en administratie;

  • Het antwoorden van uw opmerkingen, vragen en verzoeken, en het aanbieden van klantenservice;

  • Het communiceren met u over de producten, updates, diensten, aanbiedingen, gerichte reclame, promoties, content, en evenementen aangeboden door Napster en anderen, alsmede andere informatie;

  • Het controleren en analyseren van het gebruik en de activiteiten van de Diensten, bijvoorbeeld om de Diensten te verbeteren, het betalen of rapporteren aan rechthebbenden, of het berekenen van betalingen verschuldigd aan Napster door adverteerders;

  • Het aanbieden van reclame die helpt om de Diensten te bekostigen;

  • Het bepalen van de content die wij aan u beschikbaar maken (sommige vergunningen​ met betrekking tot content zijn verschillend per land);

  • Het personaliseren van de Diensten, onder meer door advertenties, aanbevelingen, content, en functies die overeenkomen met uw interesses, voorkeuren, of locatie aan te bieden;

  • Het verwerken van aanmeldingen en beloningen voor wedstrijden of promoties;

  • Het linken of combineren van informatie die wij ontvangen van andere bronnen om ons te helpen uw behoeften te begrijpen en u een betere service aan te kunnen bieden;

  • Het creëren van en onderhouden van uw persoonlijke profiel (hieronder beschreven);

  • Het beschermen van Napster en onze gebruikers;

  • Het uitvoeren van de Advertenties en Analytische Diensten (hieronder beschreven); en

  • Het uitvoeren van enig ander doel waarvoor de informatie is verzameld.

  We bewaren uw gegevens zo lang u een account hebt. We bewaren bepaalde gegevens langer, waaronder uw persoonsggegevens, gegevens van uw interactie en accountgegevens. Dit kan zo lang als nodig zijn met het oog op het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Tenzij u verzoekt uw gegevens te verwijderen, bewaren we gegevens over gebruikers voor een duur van tenminste twee jaar na de deactivatie van uw account zodat u uw account opnieuw kunt activeren en toch toegang houdt tot hetzelfde account, geschiedenis en voorkeuren. U kunt ons vragen eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die we mogelijk van u hebben te verwijderen, zoals hieronder beschreven.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Wij verzamelen uw informatie om uw Napster ervaring te verbeteren.

 4. Hoe wordt uw informatie gedeeld met anderen?

  Zowel u als Napster kunnen soms uw informatie aan derden ter beschikking stellen in de situaties die hieronder zijn beschreven. In de mate die is toegestaan door de geldende wetgeving of Napster’s rechtsverhoudingen met derden, is Napster niet verantwoordelijk noch neemt het de verantwoordelijk voor het gebruik van uw informatie door derden noch voor het privacybeleid van enige derde (houd rekening met specifieke bepalingen voor uw gebied (indien van toepassing) aan het einde van dit document).

 5. Noodzakelijk delen met de partners van Napster

  Het is mogelijk dat Napster relevante informatie over u deelt met bepaalde derden zoals onze partners. Onz creditcardverwerkingspartners vereisen bijvoorbeeld bepaalde gegevens om uw betaling te verwerken en de aannemers van de klantenservice hebben mogelijk bepaalde gegevens nodig om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast, met betrekking tot onze content licenses, is het mogelijk dat wij verplicht zijn om anonieme informatie over hoe onze gebruikers content gebruiken te leveren aan rechthebbenden. Onze partners zijn verplicht zich te houden aan nauwgezette contractuele richtlijnen om alle persoonlijke informatie die zij bekijken vertrouwelijk te houden, en om die informatie alleen te gebruiken voor toegestane doeleinden.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Deze categorie van het delen van informatie is noodzakelijk voor ons om onze Diensten te blijven verlenen. Als u niet akkoord gaat met dit delen van informatie, maak dan geen verbinding met en gebruik de Diensten niet.

 6. Uw persoonlijke profiel

  Wanneer u voor de eerste keer de Diensten gebruikt, wordt u een Napster profiel toegewezen, welke u kunt gebruiken om muziek te ontdekken en te delen, en te interageren met andere gebruikers. De standaardinstelling is dat uw Napster profiel openbaar is, maar het zal anoniem zijn (uw echte naam zal verborgen zijn alsmede andere persoonlijke informatie). U kunt uw profiel aanpassen door persoonlijke informatie toe te voegen, zoals uw naam of een foto. U kunt kiezen of uw profiel openbaar of besloten is, en u kunt hiertussen omschakelen zo vaak u maar wilt.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: U kunt kiezen of uw profiel openbaar of besloten is. Als u het besloten maakt is uw profiel in wezen onzichtbaar en onvindbaar voor anderen, maar u zult niet in staat zijn bepaalde functies van de Diensten te gebruiken. Als u uw profiel openbaar laat zijn, kunt u kiezen of en hoe u uw profiel wilt aanpassen met aanvullende informatie, of te interageren met andere gebruikers.

 7. Interacties met Andere Sociale Netwerken

  De Diensten bieden mogelijk hulpmiddelen aan die het mogelijk maken uw Napster account te integreren met een ander sociaal netwerk (zoals de Facebook “Vind ik leuk” knop, of een Twitter “Tweet” knop). Deze functies maken het mogelijk om informatie te delen over de Diensten met uw vrienden, het publiek, of andere derden. Voor meer informatie over het doel en de strekking van hoe deze functies uw data verzamelen en delen, bekijk dan het privacybeleid van de instantie die deze functies aanbiedt.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Als u “social sharing” functies gebruikt, wordt u aangeraden het privacybeleid te checken van de derden in kwestie zodat u weet hoe uw informatie wordt verzameld, verwerkt, opgeslagen, en gebruikt.

 8. Informatie Ontvangen van Derden

  Het is ook mogelijk dat Napster uw informatie ontvangt van derden zoals partners, diensten, of adverteerders om de selectie van uw voorkeuren te vergemakkelijken. Het gebruik door de derde partij van deze informatie is wordt bestuurd door het privacybeleid van deze derde partij, en het gebruik door Napster wordt bestuurd door dit privacybeleid.

  Als u zich aanmeldt op de Diensten via en derde Partner, zoals een telefoonaanbieder of fabrikant van een apparaat, kan die Partnr ons van gegevens voorzien die u aan diegene hebt bekendgemaakt zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. In dat geval zijn de gegevens die wij van de Partner ontvangen onderhevig aan dit Privacybeleid alsof u ze direct aan Napster hebt aangeleverd.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Het wordt aangeraden om het privacybeleid van de derde partijen waarmee u uw informatie deelt te raadplegen zodat u begrijpt hoe deze partijen uw informatie gebruiken en delen met Napster.

 9. De Napster API

  De Napster API is een interface die andere mensen kunnen gebruiken om met Napster informatie te interageren en deze te gebruiken op nieuwe en interessante manieren. Als uw profiel openbaar is, kunnen derden toegang verkrijgen tot informatie over u welke in uw publieke profiel staat door middel van de Napster API, waaronder uw connecties binnen de Diensten, en andere informatie over hoe u de Diensten gebruikt.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: De Napster API heeft toegang tot uw publieke informatie en zal deze beschikbaar maken. U kunt de toegang van de Napster API tot uw informatie intrekken door uw profiel besloten te maken, op welk moment de Napster API zal ophouden informatie over u beschikbaar te maken.

 10. Cookies en Web Beacons

  Napster gebruikt cookies, web beacons, en gerelateerde technologieën. Cookies zijn tekstfragmenten opgeslagen in uw web browser. Web Beacons zijn vaak transparante beeldbestanden (ook “pixels” genoemd”) die het gebruik van een bepaalde webpagina volgen. Tijdelijke en blijvende cookies en web beacons kunnen mogelijk geplaatst worden in uw browser of apparaat wanneer u gebruik maakt van de Diensten, zodat verscheidene functies uitgevoerd kunnen worden, waaronder het toestaan van een pagina u te herkennen wanneer u terugkomt, het anoniem samenvoegen van gebruiksinformatie voor analytische doeleinden, het opslaan van voorkeuren, het delen van informatie met sites van derden, en het aanbieden van relevante advertenties. Sommige cookies zullen alleen gebruikt worden als u bepaalde functies gebruikt of bepaalde voorkeuren selecteert, anderen zullen altijd gebruikt worden. Zij kunnen geplaatst worden door Napster of onze partners. Deze cookies en web beacons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om het mogelijk te maken dat u ingelogd blijft bij de Diensten en uw abonnementsniveau te onthouden.
  • Om toezicht te houden op het internetverkeer op en gebruik van onze website en om internetverkeerspatronen te begrijpen, in dit proces worden het IP-adres, de browser, het besturingssysteem u gebruikt om de website de bezoeken, de datum en de tijd van het bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de pagina waarvan u naar de site bent gekomen verzameld.
  • Om geaggregeerde statistieken over onze gebruikers aangaande met nummers, internetverkeerspatronen, en informatie gerelateerd aan de site samen te voegen en te rapporteren aan derden (zoals adverteerders).
  • Om u in onze diensten te registeren en uw voorkeuren te onthouden.
  • Om terugkerende bezoekers te herkennen voor statistische of analytische doeleinden.
  • Om anoniem interacties met online advertenties te volgen, bijvoorbeeld, toezicht houden op het aantal keren dat een advertentie verschijnt en het aantal keren daar daarop wordt geklikt.
  • Om toegang tot premium content te verlenen of om productfuncties te testen.
  • Samen met aanvullende informatie die wij elders verzamelen, om transacties uit te voeren, zoals verkoop door middel van credit cards.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Door akkoord te gaan met dit Privacybeleid, gaat u akkoord met het gebruik van de technologieën zoals hierboven beschreven. Echter, u heeft wel controle over hen. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om cookies te verwijderen of te weigeren (dit kan effect hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit van de Diensten). Sommige flash cookies van derde partijen moeten apart worden uitgeschakeld. Hoewel u zich niet kunt afmelden voor het gebruik van web beacons in websites, kunt u het gebruik ervan beperken door de cookies waarmee zij interageren uit te schakelen. Er zijn veel nuttige bronnen op het internet door middel van welke u meer kunt leren over cookies en hoe deze te sturen.

 11. Advertentie- en analysediensten

  Wij kunnen anderen de mogelijkheid bieden om (i) content en advertenties te serveren namens ons op het internet en om (ii) analysediensten te bieden. Deze derden kunnen cookies, webbakens, lokale opslag en andere technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites, waaronder uw IP-adres, apparaat-ID, webbrowser, bekeken pagina’s, tijd doorgebracht op pagina’s, geopende content, activiteit en locatie door de tijd, geklikte links en conversiegegevens, evenals persoonsgegevens die u hebt aangeleverd, zoals demografische en geografische gegevens (“”Informatie””).

  Deze informatie kan door Napster en anderen worden gebruikt voor analyse en voor het volgen van gegevens, om de populariteit van bepaalde content te bepalen en om uw online activiteit beter te begrijpen (“Analysediensten”). Dit kan eventueel worden gecombineerd met informatie van andere bronnen.

  De Informatie kan tevens door derden worden gebruikt voor het bieden van advdertenties en content op basis van uw interesses of locatie. Wij of een derde gegevenspartner kunnen een unieke identificatie die op uw mobiele toestel is opgeslagen verzamelen, opslaan en delen om u persoonlijke advertenties en content aan te bieden terwijl u de applicaties gebruikt of surft op het internet of om u op unieke wijze te identificeren op andere apparaten of browsers (“”Advertentiediensten””). Om deze advertenties of content te personaliseren, kunnen wij of een derde gegevenspartner anonieme informatie over u verzamelen en delen (ontvangen van derden). Dit zijn gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verzonden, zoals uw e-mailadres of locatie, of de gegevens die we over u hebben verzameld, waaronder uw apparaatidentificatie of IP-adres. Deze informatie wordt alleen gedeeld met deze partners in een samengestelde, doorstreepte en/of niet-menselijk leesbare vorm, wat redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

  Om u af te melden voor cookies van advertentiediensten, werkt u uw cookie-instellingen bijvia www.napster.com/cookie-settings.

  WAT DIT BETEKENT: U kunt uw afmelden voor de voornoemde cookies door uw cookie-instellingen bij te werken via www.napster.com/cookie-settings. Analysediensten zijn van groot belang om u diensten te verlenen. Derhalve moet u voor de afmelding voor analysediensten uw abonnement op de dienst stopzetten. Aanvullende hulppagina’s per land zijn aanwezig in het deel Gebiedsspecifieke informatie hieronder.

 12. Andere noodzakelijke mededelingen:

  • In het geval van de verkoop van één of meerdere bedrijfsonderdelen van Napster, is het mogelijk dat wij, naar eigen inzicht, uw persoonlijke informatie delen met bieders of kopers in overeenstemming met dit Privacybeleid.

  • Mocht Napster faillissement of een gelijkwaardige status onder lokale wetgeving aanvragen, de beheerder of ontvanger van het faillissement kan het vermogen hebben om uw informatie over te dragen in overeenstemming met de procedure en/of het verlenen van de diensten in de toekomst.

  • Het is mogelijk dat wij, naar eigen inzicht en in overeenstemming met de geldende wetgeving, uw informatie delen met onze zakelijke dochterondernemingen, ons moederbedrijf, of gelieerde ondernemingen om zo de Diensten te bouwen, te verlenen, en te verbeteren over de gehele wereld.

  • Het is mogelijk dat wij uw informatie delen als dat nodig is om zo onze End User License Agreement and Terms of Use te handhaven, om mogelijke schendingen te onderzoeken, of anderszins mogelijke of werkelijke fraude of veiligheidsproblemen of technische problemen aan te spreken.

  • Het is mogelijk dat Napster uw informatie openbaar maakt indien vereist door de wet of wanneer wij geloven dat dat nodig is om zo: (a) te voldoen aan de wet; (b) te voldoen aan een bevel van een bevoegde rechterlijke autoriteit; (c) te gehoorzamen aan het juridische proces op Napster; (d) Napsters rechten en/of eigendom te beschermen; of (e) te handelen in noodsituaties.

  WAT DIT BETEKENT VOOR U: Onze openbaarmaking van uw informatie in deze situaties is vereist of door de wet of door de omstandigheden van de situatie. U mag deze openbaarmaking niet beperken.

How kunt u uw account beheren?

 1. Accountinformatie

  U kunt uw accountinformatie te allen tijde updaten, corrigeren of deactiveren door u in te loggen bij uw online account of op onze applicaties, of door contact op te nemen met ons op help@napster.com. (Echter, als u zich inlogt bij de Services en uw inlogcodes gebruikt van een service van een derde partij, is het mogelijk dat u uw Napster account alleen door die Service kunt updaten.) Het deactiveren van uw account stopt​ de verzameling van nieuwe informatie. Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde gegevens bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals voornoemd. U kunt (1) verzoeken om al uw persoonlijk identificeerbare gegevens die wij van u hebben permanent te verwijderen nadat uw account is gedeactiveerd, (2) toegang vragen tot de persoonlijk identificeerbare gegevens die wij over u hebben, (3) de verwerking van eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die wij van u hebben corrigeren of beperken of (4) uw toestemming voor het verzamelen van gegevens intrekken of de verwerking van uw gegevens weigeren, zoals beschreven in dit Privacybeleid of door contact op te nemen met help@napster.com. Vergeet niet dat als u dit doet, u mogelijk geen toegang meer hebt tot sommige of alle Diensten. U hebt ook het recht op gegevensportabiliteit. U kunt een klacht indienen over de verzameling of verwerking van uw gegevens. Dit kunt u doen bij de toezichthoudende instantie binnen het rechtsgebied waar u woonachtig bent.

 2. Mededelingen van Napster

  Het is mogelijk dat Napster via email (het emailadres dat u aan ons geeft), push notificaties, signaleringen, of anderszins met u communiceert. U kunt zich afmelden voor promotionele communicatie van Napster door de instructies binnen deze mededelingen te volgen, door uw accountsvoorkeuren in de instellingen van de applicatie of online account te updaten, of door contact op te nemen met help@napster.com. Als u zich afmeldt voor promotionele communicatie, kunnen wij u nog steeds non-promotionele communicatie sturen, zoals mededelingen over uw account, veranderingen in de belangrijke juridische documenten (zoals dit Privacybeleid) of onze lopende zakelijke betrekkingen.

Hoe houdt Napster uw informatie veilig?

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons. Napster gebruikt methodes conform de standaard in de industrie, zoals encryptie en toegangsbeperkingen om u te beschermen en om er zeker van te zijn dat de informatie veilig is van verlies, diefstal, misbruik, en onbevoegde toegang, wijziging en vernietiging. Niettemin kunnen wij de veiligheid van uw informatie niet garanderen. U kunt ons helpen door uw Napster account te beveiligen met een sterk wachtwoord, en uw accountinformatie niet te delen met anderen.

Het is mogelijk dat uw informatie wordt verzameld, overgeplaatst, opgeslagen, verwerkt, of gebruikt (gezamenlijk “Ondergebracht” of “Onderbrengen”) in verschillende locaties op de wereld, deze locaties kunnen zich bevinden op andere plaatsen dan het land of grondgebied waar u verblijft. De gegevensbescherming, privacy en andere toepasbare wetten, regels en reglementen in de geografische locaties waar wij uw informatie Onderbrengen kunnen van toepassing zijn op uw informatie, en kunnen anders zijn dan het grondgebied waar u woont. Hierdoor kunnen andere normen gelden voor de beveiliging van uw informatie, afhankelijk van het grondgebied waar uw informatie is Ondergebracht. Wij (en de derden waarmee wij werken) implementeren procedures om redelijke niveaus van bescherming van data te kunnen garanderen wanneer wij uw informatie opslaan en verwerken. Door dit privacybeleid te accepteren gaat u akkoord met alle aspecten van de Onderbrenging van uw informatie in andere grondgebieden. Binnen de perken van het grondgebied van waar u woont ziet u, door de Diensten te gebruiken, af van welk recht u ook mag hebben om ervoor te zorgen dat uw informatie in een bepaald grondgebied wordt Ondergebracht.

Kinderen

Napster is toegewijd om ervoor te zorgen dat de privacy en veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd. Overeenkomstig met onze Gebruiksvoorwaarden moet u tenminste 18 jaar oud zijn (of de meerderjarigheid hebben bereikt in het grondgebied waar u woont, welke dan ook maar hoger is) om een account aan te maken, en tenminste 13 jaar oud (of het wettelijk minimum in het grondgebied waar u woont, welke dan ook maar hoger is) (de “Minimumleeftijd”) om van de Diensten gebruik te maken. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de Minimumleeftijd. Verstrek geen persoonlijke informatie aan ons van wie dan ook onder de Minimumleeftijd. Als wij vernemen dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand onder de minimumleeftijd, nemen wij onmiddellijk maatregelen om deze informatie te verwijderen. Neem alstublieft contact op met privacy@napster.com als u van mening bent dat wij onbedoeld dit soort informatie hebben verzameld.

Veranderingen aan dit Privacybeleid

Het is mogelijk dat wij, naar eigen inzicht, dit Privacybeleid van tijd tot tijd veranderen. Als wij hierin veranderingen maken, zullen wij u hiervan op dit hoogte brengen door de datum “Laatste Update” bovenaan dit Privacybeleid te herzien. Mochten deze veranderingen aanzienlijk zijn, is het mogelijk dat wij u hiervan op een andere manier op de hoogte brengen (zoals door u een melding te sturen) of u om uw nadrukkelijke toestemming te vragen om de nieuwe versie van dit Privacybeleid te accepteren. Iedere wijziging in dit document treedt 14 dagen na deze melding in werking.

Als u bezwaar heeft tegen een wijziging in dit document, kunt u uw account opheffen en stoppen met het gebruik van de Diensten. Als wij u niet nadrukkelijk vragen om uw toestemming voor de wijzigingen, vormt elk verder gebruik van een Dienst of uw nadrukkelijke toestemming aangebracht na een wijziging een bindende acceptatie van de verandering in kwestie.

WAT DIT BETEKENT VOOR U: Wij raden u aan om ons Privacybeleid te bekijken telkens als u verbinding maakt met of de Diensten gebruikt om op de hoogte te blijven van hoe wij informatie gebruiken, nieuwe veranderingen of gerelateerde ontwikkelingen, en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen. Als u bezwaar heeft tegen een wijziging in dit document, kunt u uw account opheffen en stoppen met het gebruik van de Diensten.

Neem contact met ons op

Als u vragen of klachten hebt, of informatie wilt verkrijgen over de informatie die wij hebben verzameld, neem dan contact op met privacy@napster.com.

Specifieke Grondgebied Informatie

Aanvullend informatie of hulpmiddelen zijn van toepassing in bepaalde grondgebieden. Lees alstublieft de volgende informatie, als dit van toepassing is op het grondgebied waar u woont:

 1. Brazilië

  De Braziliaanse wet is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, waaronder specifieke bepalingen over privacy. Om te voldoen aan de geldende wetgeving zal Napster data opslaan gerelateerd aan uw activiteiten wanneer u gebruik maakt van de Diensten, zoals logbestanden, voor de duur zoals vastgesteld door Wet 12.965/2014 of een andere geactualiseerde verordening welke deze vervangt of wijzigt.

  Wanneer u stopt het uw gebruik van de Diensten mag u een verzoek indienen om al uw data gerelateerd aan uw gebruik van de Diensten te verwijderen. Echter, dit zal Napster niet beletten om te voldoen aan de opslagverplichting uiteengezet door Wet 12.965/2014 of een andere geactualiseerde verordening welke deze vervangt of wijzigt.

 2. Germany

  Soweit Napster vorstehend erklärt, nicht verantwortlich zu sein und keine Verantwortung zu übernehmen für jedwede Nutzung Ihrer Informationen durch Dritte oder für die Datenschutzpraktiken jedweder Dritten, so gilt dies nicht für die Haftung von Napster für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Napster oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und dies gilt ferner nicht für die Haftung von Napster für Schäden die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Napster oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Napster beruhen.

 3. Canada

  Om meer te weten te komen over hoe wij uw informatie gebruiken in samenwerking met onze advertentiepartners om u gerichte advertenties te sturen, of om u af te melden voor het gebruik van uw informatie voor advertentiedoeleinden, bezoek dan DAAC Consumer Opt-Out page.

  Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met het Office of the Privacy Commissioner of Canada:

  30 Victoria Street
  Gatineau, Quebec
  K1A 1H3
  Toll Free: 1-800-282-1376
  Phone: 819-994-5444
  Fax: 819-994-5424
  TTY: 819-994-6591
  www.priv.gc.ca

  Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van computerprogramma’s om persoonlijke informatie over u te verzamelen, kunt u contact opnemen met het CRTC:

  Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
  Les Terrasses de la Chaudière
  Central Building
  1 Promenade du Portage
  Gatineau, Quebec
  J8X 4B1
  Toll Free: 1-877-249-CRTC (2782)
  Toll-free TTY: 1-877-909 CRTC (2782)
  Tel: 819-997-0313
  www.crtc.gc.ca

 4. Europa

  Voordat u zal worden toegestaan om een account aan te maken en de Services te gebruiken die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers, moet u nadrukkelijke toestemming verlenen aan dit Privacybeleid. Behalve voor zover het voor ons noodzakelijk is om uw persoonlijke informatie te gebruiken om de Diensten aan u te kunnen leveren of factureringsdoeleinden of de geldende wetgeving het toestaat om uw informatie te verwerken zonder uw toestemming, kunt u elke toestemming intrekken voor het verwerken van uw informatie in de toekomst of kunt u bezwaar aantekenen tegen een specifiek gebruik van uw informatie (zoals voor reclame of marktonderzoek of opinieonderzoek). Op uw verzoek, zullen wij aan u informatie verschaffen over welke persoonlijke informatie wij over u hebben, zullen wij uw informatie updaten of corrigeren, uw informatie verwijderen, en specifieke verzoeken vervullen. Neem contact op met privacy@napster.com om zo’n verzoek te maken. Echter, als u zich afmeldt voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige of alle functies van de Diensten.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw data is:
  Napster Luxembourg S.a.r.l.
  60, Route de Luxembourg, L-5408 Bous, Luxemburg
  Registration Number: B 110203
  legal@napster.com
  U kunt contact opnemen met onze equipe voor gegevensbescherming op dataprotection@napster.com.

  Wij verzamelen geen gegevens over u met het oog op advertenties als wij van mening zijn dat u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevindt.

  Het is Napster toegestaan om uw persoonsgegevens over te dragen, op te slaan en te verwerken buiten de EER, waaronder in India (alleen voor klantenservice) en de Verenigde Staten van Amerika. Bepaalde landen buiten de EER worden door de Europese Commissie erkend om dat zij adequate gegevensbescherming bieden volgens de maatstaven van de EER (de volledige lijst van dergelijke landen is beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Indien uw persoonsgegevens gedeeld moeten worden buiten landen die een adequate gegevensbescherming hebben volgens de Europese Commissie, dan treffen wij maatregelen om voor afdoende bescherming voor dergelijke gegevens te zorgen. Deze overdracht kan plaatsvinden omdat het noodzakelijk is voor het aanbieden van de Diensten die u wenst, onderhevig aan contracten in uw belang of op uw verzoek, of voor andere legitieme operationele en beheerredenen. U gaat akkoord met deze overdracht door dit Privacybeleid te accepteren en de Diensten te gebruiken.

  U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit binnen het rechtsgebied waar u woonachtig bent als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

  In de Europese Unie is de Minimumleeftijd 16.

 5. USA

  Om meer te weten te komen over hoe wij uw informatie gebruiken in samenwerking met onze reclamepartners om advertenties aan u te richten, of om u af te melden voor het gebruik van uw informatie voor reclamedoeleinden, bezoek dan DAA Consumer Opt-Out page of de NAI Opt-Out page.

 6. VS: Californië

  De wet van Californië staat het aanvragen en verkrijgen van verwijdering van hun gegevens met betrekking tot online diensten toe aan bewoners van Californië die jonger zijn dan 18 jaar. Het staat ook aan alle inwoners van Californië toe om bepaalde details aan te vragen over hoe hun persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden voor marketingdoeleinden. Om dit soort verzoeken in te dienen, neem contact op met privacy@napster.com.

  Op grond van de we van Californië kunt u zich afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, bezoek hier voor de Napster Opt-Out Pagina.

  Onderhevig aan de Californische wet kunt u zich afmelden voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door uw cookie-instellingen bij te werken via www.napster.com/cookie-settings

  Verder vereist de wet van Californië dat commerciële websites zoals de onze ons beleid met betrekking tot “do not track” browser instellingen aan de inwoners van de staat bekend maken. Hiervoor is op dit moment geen standaard in de industrie of overeenstemming hoe hiermee om te gaan. Daarom is er geen verschil met onze huidige praktijken wanneer wij “do not track” verzoeken ontvangen.