Αυτή η Συμφωνία Όρων Χρήσης («συμφωνία») είναι μια νομικά δεσμευτική και έγκυρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς («εσείς» και «σας») και την Napster Luxembourg S.à r.l. (αν ζείτε στην Ευρώπη), την Napster do Brasil Licenciamento de Música Ltda. (αν ζείτε στη Βραζιλία), την Napster Κ.Κ. (αν ζείτε στην Ιαπωνία), ή την Rhapsody International Inc. (αν ζείτε οπουδήποτε αλλού), (συλλογικά, και με τις συνδεδεμένες, θυγατρικές εταιρίες και πληρεξούσιες, «Napster,» «μας», «εμάς» ή «εμείς»). Η Napster παρέχει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εφαρμογές για κινητά και διαδικτυακές εφαρμογές για την ηλεκτρονική διανομή, λήψη (download) και μετάδοση (streaming) μουσικού περιεχομένου (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). Η παρούσα συμφωνία διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με τον σεβασμό χρήσης και πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατεθούμε τις Υπηρεσίες μέσω των εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές συσκευών, καταστήματα app, και άλλους («Εταίρουςι»). Αν έχετε εγγραφεί ή έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω ενός εκ των εταίρων μας, αυτή η συμφωνία είναι πρόσθετη από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που μπορεί να έχετε με αυτών τον Συνεργάτη και η Napster μπορεί να παρέχει τις Υπηρεσίες σε εσάς για λογαριασμό του Συνεργάτη. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το αν η σχέση χρέωσης είναι άμεσα με την Napster ή με έναν συνεργάτη.

Παρακαλείστε να δώσετε προσοχή στο ότι oi ειδικοί όροι ισχύουν για εσάς ανάλογα με την χώρα στην οποία διαμένετε ή τυχαίνει να βρίσκεστε κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών, ή μέσω του συνεργάτη από τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Αυτοί οι ειδικοί όροι, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους γενικά ισχύοντες όρους στο κύριο σώμα της παρούσας συμφωνίας, βρίσκονται στο τέλος της παρούσας συμφωνίας, στο σημείο 13.

Η παρούσα συμφωνία είναι επέκταση της Πολιτικής Απορρήτου και της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη της Napster, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο αναφοράς και τα οποία μαζί αποτελούν μία συμφωνία οι οποίοι όροι δεσμεύουν και ισχύουν για σας όταν τους αποδεχτήκατε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη της Napster, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας πρέπει να ελέγχουν και να ρυθμίζουν την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη που ακολουθείται από την Napster και μετά την Πολιτική Απορρήτου και Αδείας.

Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ή μέσω της ρητής συμφωνία σας όταν σας ζητηθεί, αποδέχεστε την παρούσα συμφωνία, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας να δεσμευτείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Δηλώνετε ότι είστε κάτοικος της δικαιοδοσίας στην οποία οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες, και ότι έχετε τη δύναμη να συνάψετε την παρούσα συμφωνία (δείτε τις απαιτήσεις ελάχιστου ορίου ηλικίας παρακάτω).

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ, ΜΗΝ ΚΆΝΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

Προσβαση Και Χρηση Υπηρεσιων

 1. Απαιτήσεις Πρόσβασης

  Μερικές από τις Υπηρεσίες της Napster απαιτούν μία συνδρομή και επαναλαμβανόμενες πληρωμές ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. μια εβδομάδα, ένα μήνα ή ένα χρόνο), προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες. Άλλες υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν μη επαναλαμβανόμενες πληρωμές για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να σας απαιτήσουν καταβολή. Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δέσμη υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, και θα σας ανακοινωθεί ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής ή onboarding, ή θα είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Μπορείτε να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μέσω ενός από τους Συνεργάτες μας, οπότε θα μπορεί να υποκείψετε σε μια ξεχωριστή συμφωνία με τον εν λόγω συνεργάτη, και μπορεί να χρειαστεί να κάνετε την πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής για τις Υπηρεσίες) απευθείας στο Συνεργάτη. Πολλές λειτουργίες των Υπηρεσιών απαιτούν πρόσβαση στο Internet, καθώς και τα τυχόν συναφή έξοδα σύνδεσης είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις Υπηρεσίες για την προσωπική σας και μη εμπορική χρήση.

 2. Εγγραφή και Λογαριασμός

  Μερικές από τις υπηρεσίες μας χρειάζονται να αποκτήσετε έναν λογαριασμό στην Napster με την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας καταχώρισης, είτε στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της εφαρμογής κινητού. Εάν μας παρέχετε τις απαιτούμενες ή προαιρετικά προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εφαρμοστέας διαδικασίας εγγραφής, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι αληθής, ισχύουσες και πλήρης. Μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου πληρωμής σας, ανά πάσα στιγμή, και είστε υποχρεωμένοι να την ενημερώσετε σε περίπτωση που αλλάξει. Η Πολιτική Απορρήτου της Napster διέπει όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή κατά τη διάρκεια της πρόσβασης σας και της χρήσης των Υπηρεσιών. Αν μας δώσετε μια μέθοδο πληρωμής, όπως παραδείγματος χάρη μια πιστωτική κάρτα, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να την χρησιμοποιήσετε.

  Αν έχουμε αναστείλει ή τερματίσει το λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν άλλο χωρίς την άδειά μας. Είστε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και για οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες που εμφανιστούν στο λογαριασμό σας. Εάν ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει υπο-λογαριασμούς (όπως μια σύμβαση οικογένειας), είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή και τη συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία για όλους τους υπο-λογαριασμούς που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το ποιος χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα τους υπο-λογαριασμούς. Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμμεσα την Napster και να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

 3. Εγγραφή και Λογαριασμός

  Αν έχουμε αναστείλει ή τερματίσει το λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν άλλο χωρίς την άδειά μας. Είστε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και για οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες που εμφανιστούν στο λογαριασμό σας. Εάν ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει υπο-λογαριασμούς (όπως μια σύμβαση οικογένειας), είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή και τη συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία για όλους τους υπο-λογαριασμούς που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το ποιος χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα τους υπο-λογαριασμούς. Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμμεσα την Napster και να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

 4. Ελάχιστο Όριο Ηλικίας

  Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να έχετε την ηλικία πλειοψηφίας της περιοχής όπου διαμένετε (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο) (η “ηλικία ενηλικίωσης») για να δεχτείτε αυτή την συμφωνία και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα ( «Γονική συναίνεση»), και τουλάχιστον 13 ετών (ή την ελάχιστη ηλικία που συνάπτει συμβάσεις με τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου στο έδαφος όπου διαμένετε, όπου θα είναι μεγαλύτερη) (η «ελάχιστη ηλικία») για να δεχτείτε αυτή τη συμφωνία και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με γονική συναίνεση. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ενός εξαρτώμενου που δεν είναι πάνω από την ελάχιστη ηλικία αλλά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης, και ως εκ τούτου αρκετά μεγάλος για να αποδεχθεί την παρούσα συμφωνία και να δημιουργήσει ένα λογαριασμό, μπορείτε να αποδεχτείτε τους όρους της παρούσας συμφωνίας και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο όνομα των εξαρτωμένων σας. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για τις ενέργειες των εξαρτωμένων σας, τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση που εξαρτάται από τις Υπηρεσίες, καθώς και τη συμμόρφωση της παρούσας συμφωνίας. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΤΕ ΤΗΝ NAPSTER, ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ.

 5. Το Προφίλ Σας

  Κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες, σας εκχωρείτε ένα προφίλ χρήστη, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε την αγαπημένη σας μουσική, να ανακαλύψετε νέα μουσική και να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες. Ορισμένα επίπεδα των Υπηρεσιών μπορεί να επιτρέψουν περισσότερα από ένα προφίλ ανά λογαριασμό. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προφίλ σας προσθέτοντας ένα όνομα, φωτογραφία, ή άλλες πληροφορίες. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου που θα επιλέξετε, το προφίλ σας μπορεί να είναι ανιχνεύσιμο στο κοινό και προσβάσιμο σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες), ή μπορεί να είναι ιδιωτικό και κρυφό από τους άλλους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Napster έχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου για το προφίλ σας, συμπεριλαμβανομένης της προεπιλεγμένης κατάστασης, και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την προσαρμογή του προφίλ σας. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του προφίλ σας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το προφίλ της Napster με άλλα κοινωνικά δίκτυα τρίτων και, για παράδειγμα, να δημοσιεύσετε τις πληροφορίες από το Napster προφίλ σας σε αυτά τα δίκτυα – οι όροι που εφαρμόζονται στα δίκτυα αυτά διέπουν τη χρήση τους. Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του προφίλ σας και οποιαδήποτε πληροφορία που μπορείτε να δημοσιεύσετε σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων.

 6. Περιεχόμενο Αναρτήσεων Χρήστη

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες του προφίλ, τα δεδομένα, τα μηνύματα, τις εικόνες, τις λίστες αναπαραγωγής, τα ονόματα της playlist, τους συνδέσμους, την επικοινωνία, τις εικόνες, τα αρχεία, ή άλλα υλικά (συλλογικά “Περιεχόμενο Χρήστη”) που δημιουργείτε, κοινοποιείτε ή προσθέτετε στις Υπηρεσίες. Οι χρήσεις της Napster οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη πρέπει να διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Napster , καθώς και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εκεί για το πώς ελέγχουν ποιος βλέπει το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε. Η Napster δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Napster για τέτοιες αξιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρακάτω.

  Με την ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη, δηλώνετε ότι έχετε ελέγξει τα σχετικά δικαιώματα αυτού και ότι δεν παραβιάζετε καμία ιδιωτική προστασία, τεχνητή και μη διαφήμιση, εμπορική προστασία ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή κάποιο εφαρμοστέο δίκαιο που αφορά τον ανταγωνισμό, περιεχόμενο ή την προστασία της νεολαίας. Η Napster δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών που προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που κοινοποιείτε, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Napster, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 9 παρακάτω, για οποιαδήποτε τέτοια πνευματική ιδιοκτησία και/ή αξίωση τρίτου μέρους που μπορεί να προκύψει. Μπορείτε να χορηγήσετε στην Napster μία μη-αποκλειστική, παγκόσμια, διαρκή, ατελή, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, για απεικόνιση, αναπαραγωγή, διάθεση κοινού, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων της, για να τροποποιήσει, να μεταφράσει, διαγράψει ή να δημοσιεύσει όλα τα περιεχόμενα Χρήστη που δημοσιεύετε (εν όλω ή εν μέρει), και μια παρόμοια άδεια για να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς όλο το περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε και να δημοσιοποιείτε χωρίς καμία υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή σε εσάς ή τους άλλους ή να σας δώσει πίστωση, για όσο χρόνο αυτό το Περιεχόμενο χρήστη παραμείνει στις Υπηρεσίες.Η Napster δεν κάνει καμία αξίωση κυριότητας σε οποιοδήποτε δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη.

 7. Οδηγίες Κοινότητας

  Θα πρέπει να σέβεστε τους άλλους ανθρώπους εντός της κοινότητας της Napster. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) εμπορικές επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, spam, πυραμίδα μάρκετινγκ, ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις (Β) ιούς ή άλλο κακόβουλο, επιβλαβές ή ενοχλητικό κώδικα που επηρεάζει την ικανότητα ενός άλλου χρήστη να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες (Γ) παράκληση των πληροφοριών σύνδεσης άλλων χρηστών ή πρόσβασης του λογαριασμού (Δ) προσβλητικό περιεχόμενο, δυσφημιστικό, μισητό, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, πορνογραφία), δόλιες, παραπλανητικές, μη νόμιμες ή βίαιες πράξεις (Ε) περιεχόμενο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, βλάψει ή μειώσει την εύρυθμη λειτουργία ή την εμφάνιση των Υπηρεσιών ή άλλες υπηρεσίες τρίτων, όπως μια επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή παρεμβολές με την απόδοση σελίδων, ή μετάδοση και άλλες λειτουργίες (Στ) περιεχόμενο που διευκολύνει ή ενθαρρύνει την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή άλλες πολιτικές της Napster (Ζ) περιεχόμενο που υποδύεστε ένα άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου ενός καλλιτέχνη καταγραφής, δισκογραφική εταιρίας, ή εκδότη μουσικής) ή έχει σχεδιαστεί για να εξαπατήσει τους άλλους όσο αφορά την πηγή των πληροφοριών (Η) το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις προσπάθειες για την αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση, ή να αναστρέψει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών? (I) περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να κάνει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ή (ι) περιεχόμενο που είναι ενθαρρυτικό ή αποτελεί μέρος από κάτι που είναι, αλλιώς παράνομο (συλλογικά, το «Απαγορευμένο Περιεχόμενο»).

  Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να καταργήσουμε, απενεργοποιήσουμε ή να επεξεργαστούμε και να παρακολουθήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη από τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να ειδοποιήσουμε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας ή την Άδεια χρήσης της Napster συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων περιορισμών του Περιεχομένου Χρήστη, μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Napster, να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Η Napster διατηρεί οποιαδήποτε και όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα ή ένδικα μέσα. Σε περίπτωση που παραβιάσετε αυτούς τους όρους, και είστε (ή ενεργείτε προς το όφελος του) ο πάροχος του περιεχομένου που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες, η παράβαση αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αφαίρεση του περιεχομένου από τις υπηρεσίες και την παρακράτηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο.

 8. Κατάχρηση

  Η Napster διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναθεωρήσει, να επεξεργαστεί, να περιορίσει, να καταργήσει ή άλλως να εγκρίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, αλλά η Napster δεν έχει καμία γενική προληπτική υποχρέωση να παρακολουθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Στο βαθμό που η Napster δεν παρακολουθεί ή αφαιρεί Περιεχόμενο Χρήστη, το γεγονός ότι η Napster έχει άσκηση των εν λόγω παρακολουθήσεων ή αφαιρέσεων, δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι την κάνουν υπεύθυνη ή γνώσιμη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Η Napster δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακατάλληλο, παρακαλούμε να αναφέρετε την κατάχρηση σε επαφή με το help@napster.com , ή ακολουθώντας άλλες οδηγίες που μπορούμε να σας δώσουμε, αλλά η Napster δεν έχει καμία υποχρέωση να αφαιρέσει ούτε ακόμη να αναφέρει ακατάλληλο το περιεχόμενο Χρήστη.

  Η Napster χρησιμοποιεί διαδικασίες παρακολούθησης που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν τα άτομα από αθέμιτο επηρεασμό διαγραμμάτων ή λογιστικών του Napster και παιχνιδιών μέσω των Υπηρεσιών. Η Napster διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε “παιχνίδια” εντοπιστούν να τρέχουν στις Υπηρεσίες, τόσο για τη λογιστική των δικαιωμάτων και τους σκοπούς γραφημάτων και να αναστείλει ή να ακυρώσει το λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη που είναι υπό την υποψία αυτών των «τυχερών παιχνιδιών.”

  Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να καταργήσουμε, απενεργοποιήσουμε, επεξεργαστούμε και να παρακολουθήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη από τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση προς εσάς ή άλλους χρήστες. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή της Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ης Napster, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων περιορισμών στο Περιεχόμενο Χρήστη, μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Napster, να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Η Napster διατηρεί οποιαδήποτε και όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα ή ένδικα μέσα. Σε περίπτωση που παραβιάσετε αυτούς τους όρους, και είστε (ή ενεργείτε προς όφελος του) ο πάροχος του περιεχομένου που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες, η παράβαση αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αφαίρεση του περιεχομένου από τις υπηρεσίες και την παρακράτηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο.

 9. Χρήση Υπηρεσιών Κατά την Οδήγηση

  Να οδηγείτε πάντα με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδικές συνθήκες και τους ισχύοντες νόμους κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε άμεση αλληλεπίδραση με τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, ψάξιμο περιεχομένου, επιλογή περιεχομένου, και την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες) απαγορεύεται κατά την οδήγηση. Εάν επιθυμείτε να αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες κατά την οδήγηση, θα πρέπει πρώτα να σταματήσετε το όχημά σας σε ένα κατάλληλο και νόμιμο τρόπο και τόπο. Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο κατά την οδήγηση, και ότι η χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο κατά την οδήγηση είναι εξ ολοκλήρου δική σας ευθύνη. Η NAPSTER ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, Η ΠΟΙΝΙΚΉ ΖΗΜΙΆ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΚΌΣΤΟΣ, ΈΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΉ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΈΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.

Συνδρομεσ, Αγορεσ, Δοκιμη Και Πληρωμη

 1. Συνδρομές

  Πολλές από τις υπηρεσίες προσφέρονται σε συνδρομητική βάση. Σε αντάλλαγμα για την περιοδική πληρωμή από εσάς (το ποσό και το νόμισμα των οποίων καθορίζεται με βάση τις ειδικές υπηρεσίες που θα επιλέξετε, καθώς και τη δικαιοδοσία κατοικίας σας), έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ( π.χ., μία εβδομάδα, ένα μήνα ή ένα έτος). Εκτός και αν μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να τερματίσετε τη συνδρομή σας, θα ανανεωθεί αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου συνδρομής για την ίδια χρονική περίοδο. Όταν η συνδρομή σας ανανεωθεί αυτόματα, η μέθοδος πληρωμής (όπως παραδείγματος χάρη η πιστωτική κάρτα) θα χρεώσει τις τρέχουσες αμοιβές για την ισχύουσα συνδρομή και την Ημερομηνία χρέωσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ωστόσο, εάν η συνδρομή έχει αυξηθεί, θα παράσχουμε προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος στην εφαρμογή. Η “Ημερομηνία χρέωσης” σας είναι η ημερομηνία κατά την οποία χρεώνουμε περιοδικά την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής σας (π.χ., σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε μήνα για μια μηνιαία συνδρομή. Για την επέτειο μίας ετήσιας συνδρομής, κλπ). Αν η κανονική σας Ημερομηνία χρέωσης δεν υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο μήνα επειδή υπάρχουν λιγότερες από 31 ημέρες στον συγκεκριμένο μήνα, σας Ημερομηνία χρέωσης θα συμβεί στην τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Αν δεν μπορέσουμε να σας χρεώσουμε με επιτυχία την πληρωμή της συνδρομής σας (για παράδειγμα, λόγω ληγμένης πιστωτικής κάρτας), η συνδρομή σας θα τερματιστεί λόγω της Ημερομηνίας χρέωσης (αν, φυσικά, μας παρέχετε μια νέα μέθοδο πληρωμής και ανανεώσετε την συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή). Εάν η συνδρομή σας στην υπηρεσία τιμολογείται με έναν συνεργάτη, η Ημερομηνία χρέωσης θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις πολιτικές του εταίρου.

 2. Αγορές Εκτός Συνδρομής

  Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μπορεί να σας επιτρέψουν να κάνετε μεμονωμένες αγορές του περιεχομένου ή των λειτουργείων που προσφέρονται ως μέρος των Υπηρεσιών ή των πιστώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες. Αυτές οι αγορές είναι ξεχωριστές και διακριτές από τις συνδρομές, και δεν μπορεί να σας απαιτηθεί να έχετε μια συνδρομή ώστε να κάνετε τέτοιες αγορές, αν και μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό της Napster. Οι αγορές μπορούν να παρουσιάζονται ως «αγορές εντός εφαρμογής», όπου η αγορά είναι δεν είναι διαχειρισμένη και δεν υποβάλλετε σε επεξεργασία από την Napster, αλλά μέσα από το App Store (όπως το iTunes ή το Google Play), όπου αποκτήσατε την εφαρμογή της Napster. Η Napster θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες, εντός των παραμέτρων που προσφέρονται από τα καταστήματα App Store, να σας ενημερώσει όταν θα είστε έτοιμος να έχετε μια χρέωση μη συνδρομής, αλλά η Napster δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει και δια του παρόντος αποποιείται από κάθε τέτοια υποχρέωση. Αυτές οι αγορές δεν σας δίνουν την ιδιοκτησία οποιουδήποτε περιεχομένου. Πιστώσεις μπορεί επίσης να χορηγηθούν στο λογαριασμό σας χωρίς οποιαδήποτε αγορά από την πλευρά σας, με βάση τη δραστηριότητά σας στις Υπηρεσίες. Αγορασμένες πιστώσεις θα εξοφλούνται πριν χορηγηθούν περαιτέρω πιστώσεις.

 3. Δωρεάν Δοκιμή

  Η Napster μπορεί να σας προσφέρει μία δωρεάν δοκιμαστική περίοδο στην οποία μπορείτε να δοκιμάσετε τις δωρεάν υπηρεσίες (μία «Δωρεάν Δοκιμή»). Η Napster έχει τον πλήρη έλεγχο των παραμέτρων της Δωρεάν Δοκιμής, αλλά επίσης θα σας γνωστοποιηθούν σαφώς κατά την εγγραφή. Η Δωρεάν δοκιμή σας μπορεί να συνδυαστεί με άλλη προσφορά, όπως μειωμένη τιμή (έκπτωση) για τον έναν ή τους δύο πρώτους μήνες συνδρομής μετά από την δωρεάν δοκιμή σας. Έχουμε απόλυτη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουμε την καταλληλότητά σας για μια δωρεάν δοκιμή. Μερικές Δωρεάν Δοκιμές μπορεί να βασιστούν σε μια σειρά ή νούμερο αναπαραγωγής μουσικών και όχι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνδρομής.

  Μερικές Δωρεάν Δοκιμές των συνδρομητικών υπηρεσιών απαιτούν να μας παρέχετε μια μέθοδο πληρωμής πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συμφωνείτε ότι εάν δεν έχετε ακυρώσει την κανονική συνδρομή σας πριν από τη λήξη της δωρεάς, η οποία καταχωρήθηκε με μέθοδο πληρωμής, θα σας χρεωθεί αυτόματα και η συνδρομή σας θα ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής. Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμής, αυτή θα συνεχιστεί έως ότου οριστεί η λήξη της, αλλά δεν θα χρεωθείτε. Αν η δωρεάν δοκιμή δεν απαιτεί από εσάς να παρέχετε μία μέθοδο πληρωμής, θα χάσετε την ελεύθερη πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες κατά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν εγγραφείτε σε μία συνδρομή κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμής, στην οποία περίπτωση, η πληρωμή σας θα ενεργοποιηθεί και η συνδρομή σας θα ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα μετά της λήξης της δωρεάν δοκιμαστικής.

 4. Ειδικές Προσφορές

  Περιστασιακά, μπορεί να προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε κληρώσεις, διαγωνισμούς, έρευνες και ειδικές προσφορές (“Ειδικές Προσφορές”) μέσω των Υπηρεσιών. Ειδικές Προσφορές μπορεί να διέπονται από τους όρους και τις προυποθέσεις που είναι ξεχωριστές από αυτή τη συμφωνία. Αν οι διατάξεις της ειδικής προώθησης του όρους και τις προϋποθέσεις έρθουν σε σύγκρουση με την παρούσα συμφωνία, οι εν λόγω ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις θα διέπουν την Ειδική Προσφορά εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.

 5. Ακύρωση Tης Συνδρομής Σας

  Εάν είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες απευθείας μέσω της Napster, μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή. Οδηγίες για το πώς να το κάνετε είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας και στις εφαρμογές των κινητών συσκευών, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την help@napster.com. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μέχρι το τέλος της τότε τρέχουσας περιόδου συνδρομής για την οποία σας είχε προηγουμένως καταβληθεί (π.χ. εβδομάδα, μήνα ή έτος). Σε εκείνο το σημείο η συνδρομή σας θα λήξει και δεν θα υπάρξει παραπάνω χρέωση συνδρομής. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες χωρίς συνδρομή, μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση της ανά πάσα στιγμή. Η Napster δεν θα παρέχει καμία επιστροφή μετρητών για κάθε πληρωμή που έχετε κάνει για τις συνδρομές, τις πιστώσεις, ή άλλες αγορές, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Εάν είστε συνδρομητής των Υπηρεσιών μέσω ενός Συνεργάτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Συνεργάτη για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, διότι ο Συνεργάτη μπορεί να έχει θέσει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τον τερματισμό της χρήσης σας (για παράδειγμα, η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μπορεί να συνδέεται με την πρόσβαση σας στο τηλέφωνο υπηρεσίας που παρέχεται από τον Συνεργάτη).

  Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το λογαριασμό σας μετά τη λήξη της συνδρομής σας, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, όπως λίστες αναπαραγωγής, και να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες που μπορεί να σας παραχθούν. Μπορείτε επίσης να εγγραφτείτε ξανά σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και οι πληροφορίες σας θα είναι ακριβώς εκεί που τις αφήσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψετε οριστικά όλα τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με το λογαριασμό σας. Για να κάνετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με help@napster.com.

 6. Ακύρωση Συνδρομής Από Την Napster

  Εμείς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμφωνία που μπορεί να έχετε με έναν από τους Συνεργάτες μας μέσω της οποίας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορούμε να παγώσουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το προφίλ του χρήστη, ή τη χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν δικαιώματα και δικαιωμάτων τρίτου, πνευματικής ιδιοκτησίας, ή έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια στο γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας συμφωνίας, της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Napster, την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Napster, το εφαρμοστέο δίκαιο (συμπεριλαμβανωμένης της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων), ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

  Μπορούμε επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την παροχή των Υπηρεσιών, ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες για λόγους ευκολίας. Θα πρέπει να έχετε είτε συνεχή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέχρι το τέλος της τότε τρέχουσας περιόδου χρέωσης, ή μια ανάλυση επιστροφής χρημάτων για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο διάστημα για το οποίο έχετε προηγουμένως καταβληθεί, κατά την κρίση μας. Η Napster δεν θα ευθύνεται σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε παρέμβαση ή τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Αν θέλουμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας, εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

 7. Αλλαγές Συνδρομής

  Προσφέρουμε διάφορα επίπεδα Υπηρεσιών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές τιμές για το καθένα. Εκτός αν περιορίζεται από το Συνεργάτη μέσω του οποίου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορείτε να αλλάξετε βαθμίδα Υπηρεσίας σας ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας ή τις εφαρμογές κινητών, επικοινωνώντας με την help@napster.com. Κάθε αναβάθμιση ή υποβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, και θα κερδίσετε μια πίστωση στο ανάλογο ποσό που έχετε ήδη πληρώσει για το χρονικό διάστημα που απομένει για την τρέχουσα περίοδο χρέωσης. Η ημερομηνία χρέωσής σας θα αλλάξει και θα χρεωθείτε άμεσα για τυχόν χρεώσεις της νέας βαθμίδας της υπηρεσίας, πέραν της οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας που έχετε αναθέσει. Η πιστωτική σας θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται μέχρι να μηδενιστεί το πιστωτικό υπόλοιπό σας, ως ότου ο τρόπος πληρωμής σας χρεωθεί.

 8. Μη Επιστροφή Χρημάτων

  Όλα τα τέλη που καταβάλλονται και οι πληρωμές που έγιναν πριν από τον τερματισμό, όπως προβλέπεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης προκαταβολής ή πληρωμής για τη διάρκεια της συνδρομής κατά την οποία θα τερματίσει τη συνδρομή σας, δεν επιστρέφεται, εκτός όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο τερματισμός της εγγραφής σας δεν σας απαλλάσσει από τυχόν υποχρεώσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων και εκκρεμείς χρεώσεις. Ωστόσο, εκτός από ασυνήθιστες περιστάσεις, όπως απάτη ή σοβαρή παράβαση των όρων της παρούσας Συμφωνίας, θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την περίοδο για την οποία έχετε πληρώσει εκ των προτέρων, ακόμη και αν τερματίσετε τη συνδρομή σας νωρίτερα.

 9. Μέθοδοι Πληρωμής

  Θα σας παρέχουμε μία περίληψη κάθε συναλλαγής που απαιτεί πληρωμή, πριν να είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε. Μπορείτε να εξετάσετε τη σύνοψη προσεκτικά και να διορθώσετε τυχόν λάθη που μπορείτε να βρείτε πριν από την οριστικοποίηση του αιτήματός σας.

  Όλες οι πληρωμές που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Napster πρέπει να γίνουν με εγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα, η οποία θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρέχετε τη μέθοδο πληρωμής σας. Δεν δεχόμαστε μετρητά ή επιταγές. Ανάμεσα σε εσάς και τη Napster, είστε υπεύθυνοι για την καταβολή και πληρωμή ποσών για τις υπηρεσίες που τιμολογούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής σας από τρίτους που είχαν πρόσβαση στη μέθοδο πληρωμής σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας), έστω και αν τα ποσά αυτά είχαν ή δεν είχαν εγκριθεί από εσάς. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που προκύψουν σε σχέση με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων φόρων) με τους συντελεστές που ισχύουν όταν πραγματοποιήθηκαν οι χρεώσεις. Αν η Napster δεν λάβει πληρωμή από τον τρόπο πληρωμής του εκδότη ή του αντιπροσώπου του, συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα πόσα κατόπιν ζήτησης από την Napster.

  Εάν έχετε πρόσβαση ή εγγραφή στις υπηρεσίες μέσω ενός από τους Συνεργάτες μας, η άμεση σχέση χρέωσης θα είναι με τον Συνεργάτη και όχι με την Napster. Χρεώσεις για αγορές εφαρμογών θα γίνει από το ισχύον κατάστημα app και όχι από την Napster. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους όρους του ισχύοντος Συνεργάτη για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές. Η Napster αποποιείται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για την επεξεργασία της οποιασδήποτε αγοράς.

 10. Καθυστερημένες Πληρωμές

  Ο λογαριασμός σας μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς ειδοποίηση αν η πληρωμή βρίσκεται σε καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το ποσό των χρημάτων που χρωστάτε. Συμφωνείτε να πληρώσετε οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό εντός 30 ημερών από την ακύρωση ή την καταγγελία της συνδρομής σας.

 11. Φόροι

  Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αν είστε συνδρομητής στις Υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους, και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. H Napster συλλέγει τυχόν ισχύοντες φόρους με το συντελεστή που ισχύει κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο help@napster.com αν πιστεύετε ότι η συναλλαγή σας απαλλάσσεται από τον φόρο.

 12. Εξουσιοδότηση Μεθόδων Πληρωμής

  Η Napster μπορεί να ζητήσει έγκριση της μεθόδου πληρωμής σας για να επικυρώσετε την ικανότητά πληρωμής σας για τις ισχύουσες αμοιβές πριν από την πρώτη αγορά, κάνοντας μια μικρή χρέωση που μπορεί να μειώσει το διαθέσιμο πιστωτικό σας υπόλοιπο από το συγκεκριμένο ποσό, μέχρι τον επόμενο κύκλο επεξεργασίας της τράπεζάς σας. Η Napster μπορεί να επικυρώσει το όνομά σας, τη διεύθυνση και άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ενάντια στις βάσεις δεδομένων τρίτων,

  συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, η την καταχωρημένη πιστωτική αναφορά και τους οργανισμούς πρόληψης απάτης, η οποία μπορεί να κρατήσει τα αρχεία αυτών των πληροφοριών. Η αποδοχή αυτής της συμφωνίας και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Napster και Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη σημαίνει ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για αυτή την επαλήθευση.

 13. Τροποποιήσεις Τελών των Όρων Χρέωσης

  Ανά πάσα στιγμή, η Napster μπορεί να αλλάξει τα τέλη ή/και τις μεθόδους τιμολόγησης που ισχύουν για οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες. Εμείς θα σας δώσουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της εφαρμογής) πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε τέτοιας αλλαγής που ισχύει για μια συνδρομή για την οποία αυτόματα χρεώνουμε τον τρόπο πληρωμής σας σε κάθε περίοδο χρέωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας επικοινωνώντας με help@napster.com. Η συνέχεια της χρήσης των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής των τελών ή τις μεθόδους τιμολόγησης αποτελεί αποδοχή των αλλαγών εκ μέρους σας.

Εξυπηρετηση Πελατων

 1. Τιμολόγηση και Θέματα Πληρωμής

  Εάν είστε συνδρομητής ή έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες απευθείας μέσω της Napster, η Napster είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για θέματα τιμολόγησης και πληρωμής που σχετίζονται με το λογαριασμό σας. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Napster στο help@napster.com. Εάν η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες τιμολογείται μέσω ενός από τους Συνεργάτες μας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για θέματα τιμολόγησης που σχετίζονται με τη συνδρομή σας, και θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του και την εξυπηρέτηση πελατών για θέματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση και πληρωμή.

 2. Άλλα Θέματα

  Ανεξάρτητα από το ποιος διατηρεί την σχέση χρέωσής σας, η Napster είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα εξυπηρέτησης πελατών της, εκτός από τη χρέωση και την πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και ζητήματα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Napster στο help@napster.com.

Δικαιωματα Πνευματικησ Ιδιοκτησιασ

Οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαθέσιμου περιεχομένου, τις ιστοσελίδες μας και τις κινητές εφαρμογές μας (από κοινού, το «Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία της Napster ή τους δικαιοπαρόχους της και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, δεν σας χορηγείται κανένα δικαίωμα ή άδεια για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα ή ηθικά δικαιώματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο. Η Napster και οι δικαιοπάροχοι της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην (i) αναπαράγετε, καταγράψετε, αναμεταδώσετε, αναδιανομήσετε, διαδώσετε, πωλήσετε, ενοικιάσετε, δανίσετε, μεταδώσετε, διαθέσετε, επικοινωνήσετε με το κοινό, εκτελέσετε δημόσια, να προσαρμόσετε, κάνετε χρήση υπο-άδειας, κυκλοφορήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο, ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του περιεχομένου, (ii) να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα για την επιλογή, download, streaming, ή ηλεκτρονική διανομή του περιεχομένου, ή (iii) την αξιοποίηση του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς. Επειδή οι υπηρεσίες προορίζονται για προσωπική χρήση, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα για την επιλογή, download, streaming ή ηλεκτρονική διανομή των αρχείων.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Napster αβλαβή για τυχόν αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων σχετικά με τον λογαριασμό σας ή το Περιεχόμενο Χρήστη που κοινοποιείτε, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 9 παρακάτω.

Παραβιαση Πνευματικων Δικαιωματων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των καλλιτεχνών μας και τους παρόχους περιεχομένου. Εάν είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύει ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που διατίθεται στις Υπηρεσίες παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Ανακοινώσεις για την υποτιθέμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό πνευματικών δικαιωμάτων της Napster, στην ακόλουθη διεύθυνση (e-mail προτιμάται):

legal@napster.com

ή

Legal Department (Νομικό Τμήμα)

Rhapsody International Inc.

1411 4th Avenue, Suite 1200

Seattle, Washington 98101 USA

Η κοινοποίηση της ισχύουσας παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να απευθυνθεί στον πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων της Napster που αναφέρετε παραπάνω και ουσιαστικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που να ενεργεί σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρεται να έχουν παραβιαστεί.
 • Ο υπερσύνδεσμος ή το URL της ιστοσελίδας της Napster του υλικού που φέρεται να έχει παραβιαστεί (αν δεν έχετε πρόσβαση σε ένα σύνδεσμο ή URL, δώστε μια λεπτομερή περιγραφή του υλικού που εντοπίσατε) στην ιστοσελίδα της Napster.
 • Πληροφορίες επικοινωνίας του καταγγέλλον συμβαλλόμενου μέρους, όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει καλή πίστη ότι η χρήση του έργου (ων) με τον τρόπο που δηλώνεται δεν έχει την έγκριση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, του αντιπροσώπου του, ή το νόμο.
 • Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες της ανακοίνωσης είναι ακριβείς, επί ποινή ψευδορκίας, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργήσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.

Η Napster μπορεί, σύμφωνα με τη δική της πολιτική, να τερματίσει τους λογαριασμούς των χρηστών που βρίσκονται κατ ‘επανάληψη παραβάτες των πνευματικών δικαιωμάτων.

Διακοπεσ Και Τροποποιησεισ Των Υπηρεσιων

Η Napster θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει το λογαριασμό σας και όλες τις υπηρεσίες λειτουργικές. Ωστόσο, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, συντήρηση, ή άλλες περιστάσεις (συμπεριλαμβανομένων γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός ελέγχου μας) μπορεί, από καιρό σε καιρό, να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή. Η Napster θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων για κάθε αναμενόμενη διακοπή που θα υπερβεί τη μία ώρα.

Η Napster επίσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο που διατίθεται στις Υπηρεσίες μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή λόγω της αδειοδότησης ή άλλων περιορισμών. Η Napster διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει ή να καταργήσει περιεχόμενο σε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Napster δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο άτομο για οποιεσδήποτε από τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες για κάθε τροποποίηση, δυσλειτουργία, αναστολή, διακοπή ή παύση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου.

Αποποιηση Εγγυησησ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΙ Η NAPSTER ΟΙ ΠΑΤΈΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΜΗΤΡΙΚΈΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ, ΌΠΩΣ ΙΣΧΎΕΙ, (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, «ΦΟΡΕΊΣ NAPSTER»), ΡΗΤΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑ ΕΊΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΙΩΠΗΛΉ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΉΣΥΧΗ ΕΠΙΚΑΡΠΊΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ.

Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΝΑΠΣΤΕΡ ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΊΝΟΥΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΎΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΉΡΗΣ, ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΕΣ, ΣΕ ΠΛΉΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑ, ΈΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΉΣ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΙΒΈΣ, ΧΩΡΊΣ ΙΟΎΣ, ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΤΥΧΏΝ ΕΛΛΑΤΏΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΎΝ. ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΝΑΠΣΤΕΡ ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΊΝΟΥΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΓΟΡΆ ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΟΎΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ Ή ΓΡΑΠΤΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ, ΔΕΛΤΊΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΝΑΠΣΤΕΡ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΕΓΓΎΗΣΗ. ΕΠΊΣΗΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΤΗΣ ΝΑΠΣΤΕΡ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΓΥΟΎΝΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΈΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΥΣΑΡΈΣΚΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ.

Περιορισμοσ Ευθυνησ

 1. Γενικά

  ΌΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ NAPSTER ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΈΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ, ΔΙΑΔΌΧΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΌΠΟΙΕΣ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΊΠΤΟΥΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΈΣ Ή ΑΛΛΗ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ Ή ΚΆΘΕ ΆΛΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η NAPSTER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ NAPSTER ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ NAPSTER ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥΣ 12 ΜΉΝΕΣ (Η «ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ»). Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΊ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΊΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΗΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΎΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΘΕΩΡΉΣΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΈΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΉΣ.

 2. Συνδρομές μέσω ενός Συνεργάτη

  Αν έχετε εγγραφεί στις υπηρεσίες μέσω από κάποιον Συνεργάτη μας, καταλαβαίνετε ότι ο εταίρος είναι συμβαλλόμενο μέρος σας και ότι οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας που έχετε με τον συνεργάτη διέπει τη σχέση σας μαζί τους. Η Napster δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε ελάττωμα ή άλλη παραβίαση στο πλαίσιο της συμφωνίας σας με τον συνεργάτη μας και οποιοσδήποτε ισχυρισμός σας που απορρεί από την εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μαζί με τον Συνεργάτη.

Αποζημιωση

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Napster, τους γονείς, τους μετόχους, τις θυγατρικές εταιρίες, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους διανομείς, τους δικαιοπαρόχους, τους πράκτορες, τους διαδόχους, εκδοχείς, τους εταίρους της , και άλλους εκπροσώπους,(καθώς και στελέχη τους, υπαλλήλους και πράκτορες) αβλαβείς από όλες τις αξιώσεις τρίτων, τις αποφάσεις, τις υποχρεώσεις, τα έξοδα ή τις σχετικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από, με αποτέλεσμα ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (α) οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε για τις υπηρεσίες, (β) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή κακή χρήση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου, (γ) την παραβίαση σας της παρούσας συμφωνίας, ή (δ) παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Αλλαγεσ Τησ Παρουσασ Συμφωνιασ

Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε την παρούσα συμφωνία από καιρό σε καιρό. Αν κάνουμε αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε μέσω της αναθεώρησης της «τελευταίας ενημέρωσης» στο πάνω μέρος της παρούσας συμφωνίας, καθώς και για σημαντικές αλλαγές, μπορούμε να σας παρέχουμε επιπλέον προειδοποίηση (όπως με την αποστολή μιας ειδοποίησης) ή μπορεί να σας ζητήσουμε να αποδεχτείτε ρητά τη νέα έκδοση της παρούσας συμφωνίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ 14 ημέρες μετά την κοινοποίηση. Εάν έχετε αντίρρηση σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές, μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αν δεν σας ζητήσουμε να συναινέσετε ρητά στις αλλαγές, η συνεχιζόμενη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η ρητή συγκατάθεσή σας μετά από μια αλλαγή θα αποτελέσει δεσμευτική αποδοχή της αλλαγής.

Επιλυση Διαφορων Και Διαιτησιασ

 1. Ισχύουσα Νομοθεσία

  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατώτερα στο σημείο 13 (όπως στην περίπτωση της Βραζιλίας ή Ευρωπαίων καταναλωτών), αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με και να διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ανεξάρτητα από την επιλογή ή τις συγκρούσεις νομικών αρχών (το «Εφαρμοστέο Δίκαιο»). Αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή της οποίας δια του παρόντος εξαιρείται ρητά.

 2. Οριστική και Δεσμευτική Διαιτησία

  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η NAPSTER ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΩΣ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΎΓΕΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΔΙΚΉ ΜΕ ΕΝΌΡΚΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ. Οποιαδήποτε και όλες οι διαφωνίες, διαμάχες ή απαιτήσεις (συλλογικά, «Απαιτήσεις») που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση, ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης, ή επέκταση, ή τροποποίηση της συμφωνίας, ανεξάρτητα από την εφαρμοστέα νομική θεωρία, θα πρέπει να επιλυθεί αποκλειστικά από ένα μόνο διαιτητή μέσω της τελικής, δεσμευτικής και εμπιστευτικής διαιτησίας, ως εξής:

  • Αν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κάθε διαιτησία ανάμεσα σε εσάς και την Napster θα χορηγείται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας υπό τους τότε ισχύοντες κανονικές της Εμπορικής Διαιτησίας (διαθέσιμη εδώ), όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συμφωνία.

  • Αν είστε κάτοικος κάποιου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του παρόντος τμήματος 11 (β) έως (ή) δεν ισχύουν για σας – δείτε το τμήμα 13.

  • Αν είστε κάτοικος οποιουδήποτε άλλου εδάφους, οποιαδήποτε διαιτησία ανάμεσα σε εσάς και την Napster θα χορηγηθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με τον τότε ισχύον νομικό καθεστώς της Διαιτησίας ( διαθέσιμο εδώ ), όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συμφωνία.

  Κάθε διαιτητής που διορίζεται πρέπει να συμμορφωθεί με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους ισχύοντες κανόνες της διαιτησίας, τους («Κανόνες Διαιτησίας»), και εξουσιοδοτείται να (i) καθορίσει το κατάλληλο χώρο για τη διαιτησία ή τη μέθοδο για τη διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας (όπως με γραπτές παρατηρήσεις ή τηλεφωνική ακροάσεις) αντί των κομμάτων που συνήλθαν σε ένα φυσικό χώρο, κατά την εξέταση της εδαφικής θέση των μερών, (ii) το πραγματικό ποσοστό χρημάτων της ζημίας (με εξαίρεση τις ποινικές ζημίες) έναντι του κόμματος που βρέθηκε να έχει παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, και (iii) να επιχορηγήσει την απονομή του βραβείου του, ασφαλιστικά ή άλλα είδη της επιεικείας, να επιβάλει συγκεκριμένες επιδόσεις της παρούσας συμφωνίας, και την αποφυγή τυχόν συνέχισης ή περαιτέρω παραβίασης των όρων της. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική. Απόφαση με την επιδίκαση σε τέτοια διαιτησία μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία, υπό τον όρο ότι κάθε απόφαση μπορεί να προσβληθεί αν ο διαιτητής δεν ακολουθήσει το εφαρμοστέο δίκαιο.

 3. Διαδικασία Διαιτησίας

  Αν η αίτησή σας έχει συνολικό ζητούμενο ποσό US $ 10.000 ή λιγότερο, η Napster συμφωνεί ότι μπορείτε να επιλέξετε αν η διαιτησία θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο με βάση τα έγγραφα που υποβάλλονται στο διαιτητή, μέσα από μια τηλεφωνική ακρόαση ή από μία προσωπική ακρόαση, όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας. Αν το αίτημά σας υπερβαίνει τα US $ 10.000, το δικαίωμα ακρόασης θα τεθεί από τους Κανόνες Διαιτησίας.

 4. Αμοιβές και Βραβεία Διαιτησίας

  Το κόστος οποιασδήποτε διαιτησίας πρέπει να βαρύνει τα μέρη εξίσου το ίδιο, εκτός από το ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για τις αμοιβές των δικών τους δικηγόρων. Αν οι κανόνες του μεσολαβητή είναι υπέρ σας, τότε η Napster θα σας πληρώσει το μεγαλύτερο από (i) το ποσό του βραβείου που δήλωσε ο μεσολαβητής (ii) το ποσό των πιο πρόσφατων γραπτών προσφορών οικισμού της Napster, ή (iii) US $ 1.000.

 5. Παραίτηση Δράσης

  Εσείς και η Napster συμφωνείτε μαζί ότι ο καθένας μπορεί να φέρει μόνο μία αξίωση κατά του άλλου σε ατομική βάση, και όχι ως ενάγων ή μέλος της κατηγορίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη αγωγή ή άλλη αντιπροσωπευτική διαδικασία. Περαιτέρω, εκτός αν και η Napster συμφωνήσει διαφορετικά, κανένας δικαστής ή μεσολαβητής μπορεί να εδραιώσει περισσότερες από μία αξιώσεις ανά άτομο ή με άλλο τρόπο, προεδρεύσει κάτω από οποιαδήποτε μορφή αντιπροσώπου ή διαδικασίας κατηγορίας.

 6. Αρχικές Διαπραγματεύσεις

  Πριν από την έναρξη κάθε διαιτησίας ή διαδικασίας, εσείς και η Napster μπορείτε να συμφωνήσει με την πρώτη προσπάθεια να διαπραγματεύσετε οποιαδήποτε ανεπίσημη αξίωση για τουλάχιστον 30 ημέρες – υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι ακόλουθες αξιώσεις δεν υπόκεινται στις ανώτερες διατάξεις που αφορούν τις διαπραγματεύσεις και την δεσμευτική διαιτησία: (i) τυχόν αξιώσεις που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν, ή σχετικά με την ισχύ της, κανένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Napster ή δικά σας (ii) τυχόν αξιώσεις που συνδέονται με καταγγελίες για κλοπή, πειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας. Κάποιος που προτίθεται να ζητήσει τέτοια διαπραγμάτευση πρέπει πρώτα να στείλει στον άλλο, με συστημένη επιστολή ή εμπορική υπηρεσία παράδοσης, σε γραπτή ανακοίνωση διαφορών («ανακοίνωση»). Η διεύθυνση για να στείλετε μια ανακοίνωση στην Napster είναι στην Νομική Υπηρεσία, της Rhapsody International Inc., 1411 4th Avenue, Suite 1200, Seattle, WA 98101 USA. Η ανακοίνωση πρέπει (i) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης, και (ii) να ορίζει τα συγκεκριμένα αιτήματα.

 7. Εξαιρέσεις Διαιτησίας

  Για το οτιδήποτε αντίθετο στην ενότητα αυτή, κάθε μέρος μπορεί, αντί της διαιτησίας, να διεκδικήσει μια μεμονωμένη δράση σε μικρό γήπεδο αξίωσης για απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας αυτών των δικαστηρίων. Δεδομένου ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν ορισμένες από τις διατάξεις επίλυσης διαφορών που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, ορισμένες από αυτές τις διατάξεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς

 8. Διαιρετότητα

  Με την εξαίρεση των υπο-τμημάτων 11 (α) και (β), εάν οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος τμήματος 11 βρίσκεται να είναι παράνομο ή ανεφάρμοστο ή υπερβολικά ευρύ όσον αφορά τη διάρκεια, το γεωγραφικό πεδίο ή τη δραστηριότητα, τότε το εν λόγω τμήμα θα ερμηνεύεται έτσι ώστε τα υπόλοιπα τμήματα του τμήματος αυτού να μην επηρεάζονται αλλά να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, και κάθε τέτοια παράνομη ή υπερβολικά ευρεία μερίδα να θεωρηθεί, χωρίς περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους, να τροποποιηθεί, όπως τροποποιήθηκε ή και να περιοριστεί, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καταστήσει την ίδια ισχύ και εκτέλεση. Αν παρ ‘όλα αυτά, το τμήμα του παρόντος άρθρου θεωρηθεί ότι είναι παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, το τμήμα θα πρέπει να αποκοπεί και το υπόλοιπο αυτής της ενότητας θα έχει πλήρη ισχύ. Αν ένα ή και τα δύο υποτμήματα 11 (α) ή (β) διαπιστωθούν ότι είναι παράνομα ή μη εφαρμόσιμα, τότε, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε τέτοια αξίωση θα αποφασιστεί αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο στο Σιάτλ, μέλος της Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, και εσείς και η Napster συμφωνείται να υποβληθείτε στο χώρο προσωπικά και αντικειμενικά στη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού.

Γενικα

Καμία καθυστέρηση ή αποτυχία που αναλάβει δράση βάσει της παρούσας συμφωνίας αποτελεί παραίτηση από την Napster οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Κάθε παραίτηση από την Napster από οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας πρέπει να είναι ρητή και γραπτή, και δεν θα σημαίνει ότι η Napster θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη διάταξη σε άλλη κατάσταση.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, ή υπερβολικά ευρή όσον αφορά τη διάρκεια, τη γεωγραφική έκταση ή την δραστηριότητα, τότε το εν λόγω τμήμα θα ερμηνευτεί έτσι ώστε να μην θιχτούν τα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας συμφωνίας, αλλά θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, και κάθε τέτοια παράνομη ή υπερβολικά ευρεία μερίδα θεωρείται, χωρίς περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους, ότι μπορεί να τροποποιηθεί ή/και να περιοριστεί, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καταστήσει την ίδια ισχύ και να είναι εκτελεστή με την ισχύουσα δικαιοδοσία. Αν παρ ‘όλα αυτά, ένα μέρος της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ανεφάρμοστο από το αρμόδιο δικαστήριο, τότε το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

Η παρούσα συμφωνία θα δεσμεύσει και θα ισχύσει προς όφελος των επιτρεπόμενων διαδόχων και εκδοχών κάθε μέρους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Napster μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία, όταν έτσι θεωρήσει κατάλληλο, για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα συμφωνία είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί, εκχωρηθεί ή ανατεθεί σε κανέναν. Οποιαδήποτε προσπάθεια από εσάς να εκχωρήσετε, μεταφέρετε ή να αναθέτει η παρούσα συμφωνία θα τεθεί άκυρη. Η παρούσα συμφωνία (μαζί με όλα τα έγγραφα που ρητά ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο αναφοράς, συμπεριλαμβάνει, αλλά όχι με περιορισμό, Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Napster) και τυχόν όρους που σχετίζονται με μια ειδική προσφορά που συμφωνείτε, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Napster και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συμφωνίες ή σύμβασης μεταξύ σας και της Napster.

Όπως αναφέρεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, ένα πρόσωπο που δεν είναι μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν έχει κανένα δικαίωμα από ή σε σχέση με αυτήν.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να είναι διαθέσιμη σε διάφορες μεταφράσεις, αλλά στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αγγλική έκδοση είναι η κυριότερη. Εάν στην περίπτωση σας η μετάφραση βρίσκεται σε άλλη γλώσσα, αναγνωρίζετε ότι αυτή η συμφωνία γράφτηκε πρώτα στα Αγγλικά και μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες, και ότι μπορεί να υπάρχουν μεταφραστικά λάθη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο legal@napster.com.

MPEG Layer-3 τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου με άδεια χρήσης από τις Fraunhofer IIS και Thomson Αδειοδότησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Napster® και Rhapsody® είναι εμπορικά σήματα της Rhapsody International Inc.

Συγκεκριμενεσ Πληροφοριεσ Εδαφουσ – Και Συνεργατη

Πρόσθετες πληροφορίες ή εφαρμόσιμοι πόροι, ισχύουν σε ορισμένες περιοχές, ή όταν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω ορισμένων Συνεργατών μας. Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες για το έδαφος στο οποίο κατοικείτε ή ο ίδιος μας ο Συνεργάτης, μέσω του οποίου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες:

 1. BMW

  Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας BMW Online Entertainment που προσφέρεται από την Bayrische MOTORE Werke AG ( «BMW») σε ορισμένες περιοχές (η οποία βρίσκεται σε ξεχωριστή συμφωνία με και την πληρωμή για την BMW), μπορείτε, με τη συμφωνία σας με την BMW, να επιλέξτε και να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες, ως μέρος της υπηρεσίας BMW Online Entertainment. Με αυτόν τον τρόπο, η πληρωμή σας στην BMW για την υπηρεσία BMW Online Entertainment ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών, και δεν απαιτείται πρόσθετη πληρωμή στην Napster. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα σύνδεσης δεδομένων. Το απαραίτητο λογισμικό για την πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι προ-εγκατεστημένο σε ορισμένα αυτοκίνητα της BMW. Ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών μπορεί να μην είναι προσβάσιμες μέσω του λογισμικού που παρέχεται από την BMW στο αυτοκίνητό σας, αλλά μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω άλλων συμβατών συσκευών, καθώς και ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας BMW Online Entertainment μπορεί να είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται αλλού. Αν είστε χρήστης των υπηρεσιών πριν από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας BMW Online Entertainment, μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες ως μέρος της υπηρεσίας BMW Online Entertainment χρησιμοποιώντας το υπάρχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, τους όρους, ή την πληρωμή της BMW, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιo χρήσης αυτοκινήτου ή να επικοινωνήσετε κατευθείαν με την BMW.

  Η διάρκεια της συνδρομής σας καθορίζεται σύμφωνα με τη συμφωνία σας με την BMW. Αν επεκτείνετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία BMW Online Entertainment, μπορείτε να επιλέξετε να επεκτείνετε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες της συνδρομής ως μέρος της. Εναλλακτικά, αν δεν θέλετε πλέον να εγγραφείτε στην υπηρεσία BMW Online Entertainment, αλλά θα θέλατε να διατηρήσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Napster, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό της Napster, να επιλέξτε μια συνδρομή, να παρέχετε τη μέθοδο πληρωμής και να ακολουθήσετε τα πρόσθετα βήματα που σας παρουσιαστούν ως αναγκαία. Εάν επιλέξετε την Napster, η σχέση χρέωσής σας από αυτό το σημείο θα είναι μονάχα με την Napster, και όχι με την BMW. Αν ήσασταν συνδρομητής στις Υπηρεσίες πριν από τη στιγμή ενεργοποίησης των υπηρεσιών μέσω της BMW Online Entertainment, η άμεση συνδρομή σας ανεστάλη κατά τη διάρκεια της ενεργής σας συνδρομής σας στο BMW Online Entertainment. Μετά τη λήξη της συνδρομής σας BMW Online Entertainment, η άμεση συνδρομή σας θα επαναληφθεί και συνεχιστεί υπό τους αρχικούς όρους της (με την επιφύλαξη της ισχύουσας έκδοσης της παρούσας συμφωνίας, την Πολιτική Απορρήτου της Napster, και την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Napster εκτός αν ακυρώσετε ή τροποποιήσετε την άμεση σας εγγραφή με την Napster.

 2. ΒΡΑΖΙΛΊΑ

  Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα συμφωνία και να ακυρώσετε την εγγραφή σας στην Υπηρεσία για μια πλήρη επιστροφή χρημάτων μόνο εάν: (1) μας ενημερώσετε για την ακύρωση εντός των πρώτων 14 ημερών μετά την εγγραφή σας, και (2) δεν έχετε συνδεθεί στο σας λογαριασμό στην υπηρεσία ή αρχίσει τη μετάδοση μουσικής μέσω των υπηρεσιών. Αν κάνετε ανάληψη, θα λάβετε μια επιστροφή της πλήρους τιμής που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες, το συντομότερο δυνατό στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφής μας, (συνήθως εντός 30 ημερών από την ημέρα της ακύρωσης).

  Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή οποιασδήποτε επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου ή των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων. Συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης του Σάο Πάολο, State of São Paulo. Αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών των Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή της οποίας δια του παρόντος εξαιρείται ρητά.

  Το Νομικό Δίκαιο της Βραζιλίας θα ισχύσει για τη χρήση των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, η Napster θα αποθηκεύσει δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που εκτελούνται από εσάς κατά τη χρήση υπηρεσιών όπως, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης, για το χρονικό διάστημα που θεσπίστηκε με τον νόμο 12.965/2014 ή άλλο ενημερωμένο κανονισμό που αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν.

  Μόλις σταματήσετε την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορείτε να ζητήσετε τον αποκλεισμό όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση τους. Αυτό, ωστόσο, δεν εμποδίζει την Napster από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αποθήκευσης που ορίζονται από το νόμο 12.965/2014 ή άλλο ενημερωμένο κανονισμό που τον αντικαθιστά ή τροποποιεί.

  Σύμφωνα με το νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας της Βραζιλίας (Νόμος 9.610/1998, άρθρο 29, VII), οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Napster θεωρούνται ηλεκτρονικά και διαδραστικά διανομής μουσικής.

  Εάν ζητηθεί από μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ή σε περιπτώσεις που επιτραπεί από το νόμο, η Napster μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

 3. ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ

  Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνιας και την Ενότητα 1.789,3, οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας δικαιούνται την ακόλουθη ειδική προειδοποίηση δικαιωμάτων των καταναλωτών, η οποία δια του παρόντος προσφέρεται ως διευκόλυνση σε εσάς:

  Το όνομα και η διεύθυνση του φορέα παροχής της υπηρεσίας αυτής είναι η Rhapsody International Inc., 1411 4th Avenue, Suite 1200, Seattle, WA 98101. Οι καταγγελίες σχετικά με την υπηρεσία ή αιτήσεις για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, μπορεί να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση ή στο help@napster.com.

  Το Τμήμα Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτή της Καλιφόρνια μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη λεωφόρο 1625 North Market, Suite S202, Sacramento, CA 95834 ή στο τηλέφωνο (916) 574-7950 ή (800) 952 -5210.

 4. ΕΥΡΏΠΗ

  • Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

   Η επιλογή της διάταξης νόμου του τμήματος 11 (α) δεν θα σας στερήσει την προστασία που παρέχεται σε σας από το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής σας.

   Εάν είστε κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του τμήματος 11 (β) έως (η) δεν εφαρμόζονται σε σχέση με την ισχύουσα δικαιοδοσία. Μπορείτε na ασκήσετε αγωγή κατά της Napster είτε στα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία της Napster ή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας της Napster, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου βρίσκεται η κατοικία σας.

  • Αποδοχή

   Για οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα Συμφωνία, προκειμένου να δεσμευθείτε με την παρούσα σύμβαση, τις τροποποιήσεις ή και τις ενημερώσεις της, θα σας ζητηθεί να αποδεχθεί ρητά και να συμφωνήσετε με τη νέα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας.

  • Απόσυρση

   Δικαίωμα Υπαναχώρησης

   Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή ή e-mail), στη διεύθυνση:

   Napster Luxembourg S.à r.l.,

   60, Route de Luxembourg

   L-5408 Bous, Luxembourg

   help@napster.de

   Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, μας αρκεί να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης παρακάτω, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας διαβιβάσουμε απόδειξη παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης σε σταθερό μέσο (π.χ. μέσω email) χωρίς καθυστέρηση.

   ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΔΉΛΩΣΗΣ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ

   Προς: Napster Luxembourg S.à r.l.

   60, Route de Luxembourg

   L-5408 Bous, Luxembourg

   Εγώ/Εμείς σας γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με την παρούσα δήλωση ότι Εγώ/Εμείς αποχωρώ/αποχωρούμε από την σύμβαση για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας: Napster

   Ημερομηνία Παραγγελίας::

   Όνομα καταναλωτή (-ών):

   Διεύθυνση καταναλωτή (-ών):

   Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):

   Ημερομηνία:

   Αποτελέσματα της Υπαναχώρησης

   Αν αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας από ένα συγκεκριμένο είδος παράδοσης και όχι από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μας πληροφορήσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή αυτή, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν έχετε ρητά συμφωνήσει με άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας επιβαρύνουμε με τέλη ως αποτέλεσμα τη επιστροφής αυτής.

  • Επιστροφές Προκαταβολών

   Έχετε δικαίωμα επιστροφής μέρους ή του συνόλου των πληρωμών σας εκ των προτέρων σε περίπτωση που η Napster έχει παραβιάσει αυτούς τους όρους, αν η Napster τερματίσει τον λογαριασμό σας, εάν εσείς τερματίσετε τη Συνδρομή και οφείλεται σε σοβαρή δυσλειτουργία ή παρατεταμένη αναστολή των Υπηρεσιών, εάν εσείς τερματίσετε τη Συνδρομή σας αμέσως μετά και ως άμεσο αποτέλεσμα της τροποποίησης των τιμών ή άλλων όρων της παρούσας συμφωνίας από την Napster ή εάν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.

  • Έκδοση Γλώσσας

   Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να είναι διαθέσιμη σε διάφορες μεταφράσεις. Εάν διαμένετε στην Ευρώπη, αν υπάρχει μια έκδοση που είναι διαθέσιμη στη μητρική σας γλώσσα, αυτή η έκδοση θα ισχύει σε εσάς. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η συμφωνία γράφτηκε στα Αγγλικά και μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες και ότι μπορεί να υπάρχουν μεταφραστικά λάθη.

  • Δανία

   Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών. Πριν από την υποβολή καταγγελίας στο Συμβούλιο Καταγγελιών Καταναλωτών θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσετε το πρόβλημα άμεσα και κατευθείαν μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας, καθώς και online υποβολή καταγγελιών, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Καταγγελιών Καταναλωτών Διοικητικού Συμβουλίου, στο http://www.forbrug.dk.

  • Γαλλία

   PΤο άρθρο L.136-1 του γαλλικού Κώδικα Προστασίας των Καταναλωτών παρέχει προστασία στους Γάλλους καταναλωτές όσον αφορά την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων, αλλά μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή σας με την Napster οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

   Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση που απορρέει από, εκτός ή σχετίζετε με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τον σχηματισμό, την εγκυρότητα, την δεσμευτική ισχύ, την ερμηνεία, την απόδοση, την παραβίαση ή την καταγγελία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με μεσολαβητή που θα επιλεχτεί από κοινού από τα μέρη.

  • Γερμανία

   Δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη

   Η άδεια που χορηγείται από εσάς στο τμήμα 1 (ε) ισχύει μόνο εφ ‘όσον μας επιτρέψετε την δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη και το Περιεχόμενο Χρήστη δεν διαγραφτεί από εσάς ή από την Napster (κατόπιν αιτήματος σας και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα), και δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να τροποποιήσετε το Περιεχόμενο χρήστη, ή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο χρήστη για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

  • Εγγύηση.

   Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι ελλατωματικές, έχετε το δικαίωμα και τα νόμιμα δικαιώματά σας βάσει του γερμανικού δικαίου, παρά οτιδήποτε αντίθετο υπάρξει στη συμφωνία.

   Περιορισμός Ευθύνης.

   Για οτιδήποτε αντίθετο στην συμφωνία, η Napster ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί της, μπορεί να φέρουν απεριόριστη ευθύνη για:

   • Ζημιές που προκάλεσαν βλάβη στη ζωή, το σώμα, ή την υγεία και βασίστηκαν σε ζημιά εκ προθέσεως ή εξ αμελείας της παράβασης καθήκοντος από μέρους της Napster ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους, ή αντιπροσωπευτικός παράγοντες της Napster.

   • Oποιεσδήποτε άλλες ζημιές οι οποίες βασίζονται σε πράξεις εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβασης καθήκοντος και δόλια πρόθεση από την Napster, τους νόμιμους αντιπροσώπους της ή τους βοηθούς εκπλήρωσης;

   • αποζημίωση βάση του νόμου ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων της Γερμανίας στο βαθμό που η Napster έχει αναλάβει την εγγύηση για την συγκεκριμένη ποιότητα;

   • Ζημιές που έχουν προκύψει λόγω της ελαφρούς αμελής παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων από τη Napster ή από τους αντιπροσωπευτικός παράγοντες της Ναπστερ, σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας μόνο στο βαθμό της τυπικής συμβατικής προβλέψιμης βλάβης.

   Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι περιορισμοί της ευθύνης της Napster που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία.

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Η Napster δεν είναι πρόθυμη και ούτε υποχρεωμένη να συμμετάσχει στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών πριν από τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης.

 5. Ιταλία

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ του Μέρους ΙΙΙ του νομοθετικού διατάγματος αριθμού 206 της 6 Σεπτεμβρίου 2005, έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να αποστέλλετε ή/και να υπερασπιστείτε τον ισχυρισμό, την ζήτηση ή την δράση που προκύψει ή που συνδέετε με τα αναφαίρετα δικαιώματα που σας απορρέουν τα άρθρα 48 έως 67 του νομοθετικού διατάγματος αριθμού 206 της 6 Σεπτεμβρίου 2005, ενώπιον της Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, (ii) το δικαστήριο του τόπου διαμονής ή κατοικίας, ή (iii) όπου εφαρμόσιμη, η εναλλακτική επίλυση διαφορών ή των αρμόδιων αρχών της διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 66, παράγραφος 5 και 66-γ, παράγραφος 3, του νομοθετικού διατάγματος αριθμού 206 της 6ης Σεπτεμβρίου, 2005.